Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Specialistkurs för psykologer

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna - Del 2 (EBA2)

Datum: 11-12 mars, 23-24 april och 21-22 maj, 2024

Detta är den andra av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Kursen bygger vidare på specialistkursen Evidensbaserad utredning och diagnostik Del 1 och syftar till att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Har du läst annan motsvarande kurs är du också behörig för kursen eller har en bakgrund, alternativt arbetar inom området. Kontakta oss gärna om du är osäker kring behörighet.

Om kursen

Kursen är en specialistkurs för psykologer som önskar fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och en mer övergripande konceptuell nivå. Ett genomgående tema på kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt där syftet är att utveckla kunskapen om och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. Särskild vikt ges till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik.

Kursen tar upp utredning och bedömning av neuropsykiatriska störningar, personlighetsstörningar, exekutiv och adaptiv funktion. Kursinnehållet är riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna.

Det ges fördjupning med heldagar om bland annat ADHD, Autism och Personlighetsstörningar. Kursen passar dig som vill utmanas i ditt tänkande och slipa på dina kliniska färdigheter. Du kommer också att utveckla förmågan att värdera forskning inom området.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Vi rekommenderar att man läst del 1 på kursen, men inget särskilt krav ställs på det. Har man läst motsvarande kurs eller har lång erfarenhet inom fältet är kursen också lämplig.  Vid osäkerhet kontakta oss gärna angående din lämplighet att läsa kursen och stäm av med oss.

Inga krav ställs på att man behöver genomföra specialistutbildningen för att läsa kursen då kursen också kan genomföras för att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Ackreditering

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi samt Funktionshindrens psykologi. Kursen räknas som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. 

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: EBA2-VT24