WiseMind Utbildning logo

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna Del 2

Specialistkurs för psykologer

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna Del 2 (EBA2)

Datum: 11-12 mars, 23-24 april och 21-22 maj, 2024

Detta är den andra av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Kursen bygger vidare på specialistkursen Evidensbaserad utredning och diagnostik Del 1 och syftar till att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Har du läst annan motsvarande kurs är du också behörig för kursen eller har en bakgrund, alternativt arbetar inom området. Kontakta oss gärna om du är osäker kring behörighet.

EBA2

Om kursen

Kursen är en specialistkurs för psykologer som önskar fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och en mer övergripande konceptuell nivå. Ett genomgående tema på kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt där syftet är att utveckla kunskapen om och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. Särskild vikt ges till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik.

Kursen tar upp utredning och bedömning av neuropsykiatriska störningar, personlighetsstörningar, exekutiv och adaptiv funktion. Kursinnehållet är riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Inget särskilt krav ställs på att delkurs 1 ska vara genomförd, men det kan vara bra att ha läst den eller liknande kurs eller ha jobbat inom fältet under en längre tid. Vid osäkerhet kontakta oss gärna för lämplighet att läsa kursen. Inga krav ställs på att man behöver genomföra specialistutbildningen för att läsa kursen.

Ackreditering

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi samt Funktionshindrens psykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Vidare kan kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: EBA2-VT24