Deliberate practice

Specialistkurs för psykologer

Deliberate practice

Digitala kursdagar kl. 13.00-16.00
11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december 2024 och 15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj och 4 juni 2025.

Välkommen till en verkligt innovativ och interaktiv specialistkurs för dig som ser behov av att utveckla dina kliniska färdigheter i psykologisk behandling/psykoterapi med vuxna. Kursen har fullt fokus på de psykoterapeutiska behandlingsfaktorer som benämns Common Factors och Facilitative Interpersonal Skills. 

Deliberate practice

Om kursen

Under tio halvdagsseminarier under två terminer får du rika möjligheter till praktisk färdighetsträning och relevant forskningsförankring i Deliberate practice kliniska principer. Aktuell psykoterapiforskning framhåller Deliberate practice som den inlärningsmetod inom psykoterapeutisk färdighetsträning, som visat sig ge mest gynnsamma behandlingsutfall helt oavsett teoretisk inriktning och psykoterapeutisk metod. 

Kursens ambition är främst att förse psykologer med fördjupade professionella interpersonella färdigheter, samt ökad förmåga att identifiera och reparera alliansbrott i behandlingar. Deliberate practice pedagogiska principer har i forskning även visat sig utgöra en annan form av effektivt långsiktigt stöd för kliniska psykologer. Kunskap om och regelbunden träning i Deliberate pracitice har visat sig ge ökad hållbarhet över tid i yrkesutövningen, som ju återkommande medför olika former av kliniska utmaningar och ansträngande dilemman.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Ackreditering

Kursen AKO576 är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Psykologisk behandling/psykoterapi. Klinisk vuxenpsykologi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Hälsopsykologi och Pedagogisk psykologi. Kursen räknas som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. 

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Deliberate-Practice HT24.