Psykisk hälsa och åldrande

Specialistkurs för psykologer

Psykisk hälsa och åldrande. Anpassning av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling

Datum: 18-19 september, 16-17 oktober och 27-28 november 2024

Kursen har fokus på psykisk ohälsa och åldrande. Den innefattar bland annat genomgång av bedömningsinstrument och utredning av psykiatriska tillstånd, kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar. Under kursen kommer föreläsningar att varvas med praktiska moment såsom rollspel, reflektionsövningar och arbete med patientfall. 

Om kursen

Andelen äldre i befolkningen växer. I takt med detta ökar behovet av kunskap om äldre individers specifika förutsättningar att leva ett liv med fysisk och psykisk hälsa. Psykologiska metoder som idag har evidens för den vuxna befolkningen generellt behöver anpassas vid tillämpning med äldre patienter. Ökad geropsykologisk kunskap och kompetens krävs därför i psykologens arbete.

Målet med kursen är att ge kunskap om evidensbaserade metoder för att bedöma, diagnostisera och konceptualisera psykiatrisk och kognitiv problematik och funktionsnedsättning hos äldre. Kursinnehållet är relevant för psykologer inom både primärvård och specialistvård. Mer specifikt ger kursen kunskap och praktiska färdigheter i anpassning och implementering av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska och kognitiva sjukdomstillstånd.

Kursens innehåll rymmer både teoretiska och praktiska moment med grund i evidens. Medverkande lärare på kursen har alla erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom området.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Ackreditering

Kursen AKO527 är ackrediterad av Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Hälsopsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Neuropsykologi och Psykologisk behandling/ psykoterapi. Kursen räknas också som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. 

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Åldrande-HT24