Psykologsamtal

Vill du träffa en psykolog som är kunnig inom kvinnohälsa är du varmt välkommen till vår mottagning. Du kan komma för att träffa en psykolog av många olika anledningar. Kanske vill du få någon att prata med, få stöd och pepp. Eller så har du ett specifikt problem som du vill få hjälp att förstå och behandla. 

Det som skiljer WiseMind från andra mottagningar är att du vet att vi också har kunskap om just frågor kopplade till kvinnohälsa. Vi gör vårt bästa för att vara väl inlästa på aktuell forskning kring dessa frågor, men vi har såklart även kunskap för att utreda och behandla andra vanliga psykiska besvär.