Hypertyreos

Hypertyreos är när sköldkörteln bildar och släpper ut ökade mängder sköldkörtelhormon, vilket leder till syndromet tyrotoxikos som innebär att för mycket av dessa hormon cirkulerar i kroppen. En ökad mängd sköldkörtelhormon i kroppen påverkar ämnesomsättningen. Kroppen jobbar hårdare än vanligt och behöver också mer energi.

Hypertyreos förekommer oftare hos kvinnor än män, och risken att få sjukdomen ökar med åldern. Även tiden under och efter en graviditet kan öka risken att sköldkörtelns hormonproduktion hamnar i obalans.  

Den vanligaste orsaken till hypertyreos är Graves sjukdom, som gör att kroppen tillverkar antikroppar mot sköldkörteln och stimulerar körteln att producera ytterligare mängder hormon. Andra orsaker är toxisk multinodulär struma (toxisk knölstruma) och toxisk solidärt adenom, då sköldkörteln blivit förstorad genom att det bildats en eller flera knölar som producerar mer hormon. 

Symtomen som framkommer vid ökade mängder sköldkörtelhormon i kroppen är många och varierar: 

  • Viktnedgång, trots ökad aptit 
  • Svettningar, lättare känna sig varm 
  • Darrningar 
  • Nervositet 
  • Ångest 
  • Trötthet 
  • Svaghet 
  • Orolig sömn 
  • Svårt att koncentrera sig 
  • Hjärtklappningar 
  • Andnöd 
  • Lösare avföring 
  • Illamående och kräkningar 
  • Oregelbunden menscykel 

Äldre personer har ofta färre och mildare symtom än yngre, men löper större risk för att få hjärt- och kärlproblem. 

Behandling av hypertyreos sker dels genom att försöka minska symtomen och dels genom att behandla orsaken till sjukdomen. Medicinsk utredning och behandling är avgörande för att behandla orsaken och bör göras så snart som möjligt vid misstanke om hypertyreos.

Vid behandling av symtomen orsakade av hypertyreos kan stödjande samtal och psykologisk behandling för psykiska besvär vara ett viktigt komplement. Ibland är det svårt att veta vad som beror på obalans gällande sköldkörtelhormonet i kroppen och vad av alla symtom relaterade till energinivå och psykisk hälsa som kan bero på andra orsaker. Här kan det vara hjälpsamt att ha en psykolog att diskutera och kartlägga symtomen med. Även under vägen tillbaka till balans och välmående efter en period av hypertyreos kan psykologiskt stöd vara hjälpsamt.

Vi på WiseMind arbetar med psykologiskt stöd vid hypertyreos. Kontakta oss för ett rådgivande samtal.