Hypertyreos

Hypertyreos är när sköldkörteln bildar och släpper ut ökade mängder sköldkörtelhormon, vilket leder till syndromet tyrotoxikos som innebär att för mycket av dessa hormon cirkulerar i kroppen. En ökad mängd sköldkörtelhormon i kroppen påverkar ämnesomsättningen. Kroppen jobbar hårdare än vanligt och behöver också mer energi. Hypertyreos förekommer oftare hos kvinnor än män, och risken att få sjukdomen ökar med åldern. Även tiden under och efter en graviditet kan öka risken att sköldkörtelns hormonproduktion hamnar i obalans.  

Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreos, och gör att kroppen tillverkar antikroppar mot sköldkörteln som stimulerar körteln att producera ytterligare mängder hormon. Andra orsaker är toxisk multinodulär struma (toxisk knölstruma) och toxisk solidärt adenom, då sköldkörteln blivit förstorad genom att det bildats en eller flera knölar som producerar mer hormon. 

Symtomen som framkommer vid ökade mängder sköldkörtelhormon i kroppen är många och varierar: 

  • – Viktnedgång trots ökad aptit 
  • – Svettningar och att lättare känna sig varm 
  • – Darrningar 
  • – Nervositet 
  • – Ångest 
  • – Trötthet 
  • – Svaghet 
  • – Orolig sömn 
  • – Svårt att koncentrera sig 
  • – Hjärtklappningar 
  • – Andnöd 
  • – Lösare avföring 
  • – Illamående & kräkningar 
  • – Oregelbunden menscykel 

Äldre personer har ofta färre och mildare symtom än yngre men lider större risk för att få hjärt- och kärlproblem. 

Behandlingen av hypertyreos sker dels genom att försöka minska symtomen och dels genom att behandla orsaken till sjukdomen. Medicinsk utredning och behandling är avgörande för att behandla orsaken till sjukdomen och bör göras så snart som möjligt vid misstanke om hypertyreos.

Vid behandlingen av symtomen orsakade av hypertyreosen kan stödjande samtal för att hantera symtomen och psykologisk behandling för de psykiska besvären vara ett viktigt komplement. Ibland är det också svårt att veta vad som beror av obalans gällande sköldkörtelhormonet i kroppen och vad av alla symtom relaterade till energinivå och psykisk hälsa som kan bero av andra orsaker. Här kan det vara hjälpsamt att ha en psykolog att diskutera och kartlägga symtomen med. Även under vägen tillbaka till balans och välmående efter en period av hypertyreos så kan psykologiskt stöd vara hjälpsamt.

Vi på WiseMind arbetar med psykologiskt stöd vid hypertyreos. Kontakta oss för ett rådgivande samtal.