Förlossningsrädsla

Många blivande mammor känner rädsla inför förlossningen, ungefär 20%. För vissa är rädslan så stark att den påverkar hela tillvaron och det kan vara svårt att glädjas över graviditeten. För en del är förlossningsrädslan så stor att man inte alls vågar bli gravid.

Vad rädslan beror på och vad man är rädd för mer specifikt rörande förlossningen skiljer sig från person till person. Du som är gravid kanske är rädd för smärtan, för nålar eller blod, att förlora kontrollen, att inte klara av att föda eller att du eller barnet kan skadas. Många är rädda för att bli ensam, att inte hinna till den plats där man planerat att föda eller att inte få den hjälp man önskar pga. överfulla avdelningar. Den som mår psykiskt dåligt under graviditeten med ångest eller depression kan ofta känna oro och rädsla inför förlossningen. Det är viktigt att ta hand om rädslan tidigt för att i god tid innan förlossningen kunna behandla den och få rätt stöd. Med förberedelse kan rädslan minska och du kan få hjälp till en god förlossningsupplevelse.

Om du har varit med om negativa erfarenheter på sjukhus eller haft en  svår
förlossning tidigare så är det viktigt att få bearbeta upplevelsen innan den kommande förlossningen.

Även den som är partner till den födande kan känna rädsla inför förlossningen och kan behöva hjälp och stöd för att behandla sin rädsla.

Om du känner dig rädd är det vanligt att du försöker undvika att tänka på förlossningen. En del försöker istället bli av med rädslan genom att ständigt söka ny information om det man är rädd för vilket också kan bli problematiskt. Så vad kan du göra för att möta din rädsla och kunna må så bra som möjligt både tiden före, under och efter din förlossning?

Sök information

Införskaffa hjälpsam information som ger dig kunskap och verktyg för att hantera förlossningen, exempelvis genom vårt kunskapscenter och de sidor vi tipsar om.
 

Skriv ner dina tankar

Skriv ned både din ”dröm-förlossning” och din ”skräck-förlossning”. Fundera sedan över vad du kan göra för att skapa så goda chanser som möjligt att förlossningen blir så som du hoppas på och vad som går att påverka för att minska risken att upplevelsen blir på de sätt du inte vill och är rädd för. Denna övning kan vara för svår att göra på egen hand av flera olika anledningar. Om det är så för dig är det en signal på att det är viktigt att söka hjälp för att du både ska våga tänka på och prata om vad du är rädd för och hur du skulle vilja att det blir.

Gör en förlossningsplan

Prata om och skriv en förlossningsplan tillsammans med barnmorskan gällande vilken form av stöd du skulle kunna ha hjälp av under förlossningen. I en förlossningsplan kan du beskriva hur du hoppas att förlossningen ska bli, vilka rädslor du har, vad du önskar av en ev. partner/stödperson och barnmorska, var du vill vara under förlossningen (hur länge hemma/i rörelse/i vila/i vatten etc.), vilken smärthantering du vill använda, olika förlossningsställningar etc.
 

Sök hjälp tidigt

Om du fortfarande är rädd när du provat på att arbeta med rädslan genom de föreslagna stegen ovan eller om du har en mycket stark rädsla så att det är svårt att på egen hand arbeta med den – så bör du be om stöd och hjälp. Genom att så tidigt som möjligt söka hjälp behöver du inte lida i onödan och får bättre chanser att förbereda dig inför födseln och kunna få en god upplevelse av både graviditet och förlossning.

På WiseMind kan du få individanpassad behandling av psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med just förlossningsrädsla. Kontakta oss om du vill veta hur vi kan vara ett stöd för dig på vägen mot en positiv förlossning.