Vestibulit

Vestibulit innebär smärta lokaliserad till bakre delen av slidmynningen. Gynekologer kan ofta se en rodnad i körtelmynningarna i slidan. Smärtan utlöses endast genom beröring av området eller vid penetrationsförsök, medan man ofta är smärtfri i andra situationer. Smärtan beskrivs vanligtvis som en svidande, brännande känsla vilket oftast släcker eventuell lust och sexuell upphetsning.  

Orsaken bakom vestibulit är fortfarande oklar. Det finns en del stöd för psykologiska faktorers betydelse för smärtans uppkomst och vidmakthållande. Sannolikt är vestibulit ett smärtsymtom som kan vara uttryck för många olika saker. I vissa fall uppstår smärtan i samband med stress och förhöjt spänningsläge. Spontan läkning eller avsevärd förbättring är vanlig efter rådgivning och stöd av insatt och kunnig vårdpersonal. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektivt mot vestibulit och flera andra smärttillstånd. Det är dock viktigt att först ha uteslutit andra medicinska tillstånd genom gynekologisk undersökning. I KBT-behandlingen vid vestibulit arbetar man med att kunna förändra negativa förväntningar och rädsla i de situationer där smärtan uppstår. Man strävar efter att förändra smärtupplevelsen så att beröring återigen upplevs som endast en beröring istället för svidande smärta. 

En annan viktig del i behandling är att ge psykoedukation, dvs ge information om tillståndet, hur vanligt det är, vilka symptom som finns och hur man kan förstå dessa samt att det hos många också går över. Det kan också vara hjälpsamt att se hur man kan hitta till närhet och sex som man trivs med, likaväl som att arbeta med stresshantering och hälsofrämjande insatser för att må bra generellt, såväl psykiskt som fysiskt.

På WiseMind Psykologiteamet kan vi erbjuda psykologisk behandling vid vestibulit. Välkommen att kontakta oss för ett rådgivande samtal.