Barnönskan

Till WiseMind är du välkommen att boka en tid för att prata om alla slags funderingar kring att bli förälder. Kanske vet du inte om du vill bli förälder. Eller har du försökt bli förälder länge utan att det kommit något barn. Kanske är du i en process av att genomgå fertilitetsbehandling, eller att fundera kring olika alternativ. Du kanske har  kommit dit att du överväger när det är dags att sluta försöka. 

Oavsett var just du är i denna process så är det naturligt att funderingar kring, längtan efter att bli eller sorgen över att inte kunna bli förälder, upptar en mycket stor del av din energi, tankar och ditt känsloliv. Det kan vara hjälpsamt att få tala högt om frågan, med någon utomstående, som inte har åsikter eller idéer om vad som är rätt eller fel, utan som finns där för att lyssna på dig och ge stöd oavsett vad du tänker och känner just för stunden. Ibland kan det också vara hjälpsamt att få verktyg och ett bollplank för att kunna ta steg framåt mot de beslut du behöver ta eller för att du ska kunna leva ditt liv på ett meningsfullt sätt, oavsett när eller om du ska bli förälder.

Välkommen att kontakta oss idag om du har funderingar kring önskan om barn.