Klimakteriebesvär

Övergångsåldern är en tid då kroppens hormonella nivåer förändras och vi blir väl medvetna om hur mycket inverkan kroppens hormoner har över vårt mående. En del märker knappt av förändringarna men de flesta kvinnor upplever flera olika symtom i någon grad under denna livsfas. Utöver fysiska besvär så som värmevallningar, svettningar, torra slemhinnor och urinvägsbesvär så är det också vanligt med förändringar gällande humöret och det psykiska måendet. Våra psykologer kan ge behandling och stöd vid sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest, humörsvängningar och andra psykiska problem som du upplever. Det kan vara hjälpsamt att tillsammans med en professionell utreda om besvären kan orsakas av klimakteriet eller om det kan finnas andra orsaker samt få verktyg att minska och hantera problemen. 

Det är även vanligt att funderingar dyker upp kring livet och existentiella frågor när man når övergångsperioden – vad kommer nu, vad har jag framför mig, kommer jag vara densamma eller kommer jag och mitt liv på något vis att förändras nu? Också dessa frågor kan vara skönt att prata med någon om. Vi på WiseMind arbetar med psykologiskt stöd och utredning vid klimakteriebesvär. Kontakta oss för rådgivande samtal.