Stress och att prestera i balans

Känns det som att livet innebär att ständigt prestera? Försöka bli ständigt bättre, försöka duga eller hinna med väldigt mycket mer än vad dygnets 24 timmar tillåter? Att utvecklas, lära nytt och uppnå saker här i livet är naturliga drivkrafter hos oss människor. I dagens samhälle kan vi vara konstant uppkopplade, tända lampan dygnet runt och jämföra oss med vem som helst på jorden genom att klicka oss fram på datorn. Det är lätt att hamna i ett ständigt fokus på prestation.

Våra psykologer är kunniga inom såväl stress och återhämtning, som kvinnohälsa och hur vi kan främja hälsa och hållbar förmåga att prestera. Boka gärna en tid för att prata om vad balans i livet och ett sunt förhållningssätt till utveckling och prestationer kan innebära för dig. 

Läs gärna också mer om vårt Hälsopaket där du på egen hand eller tillsammans med en grupp kan lära dig verktyg för att finna till bättre balans i livet.