Stress

Känns det som att livet innebär att ständigt prestera? Försöka bli ständigt bättre, försöka duga eller hinna med väldigt mycket mer än vad dygnets 24 timmar tillåter? Att utvecklas, lära nytt och uppnå saker här i livet är naturliga drivkrafter hos oss människor. I dagens samhälle kan vi vara konstant uppkopplade, tända lampan dygnet runt och jämföra oss med vem som helst på jorden genom att klicka oss fram på datorn. Det är lätt att hamna i ett ständigt fokus på prestation.

Prestera i balans, ge dig själv återhämtning  och förebygg utmattning

Att göra de förändringar i livsstil, beteende och tankemönster som behövs för att bryta stressens kontroll över livet upplevs många gånger mycket svårt eller till och med omöjligt att göra själv. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT), individanpassad fysisk aktivitet och träning i medveten närvaro är några av de metoder som visat sig kunna ge god effekt vid olika typer av stressproblematik. Det är alltid viktigt att starta behandlingen med en väl genomförd utredning och kartläggning som ger en förståelse av hur problemen uppstått för just den person som söker hjälp.

Välkommen till oss

Boka gärna en tid för att prata om vad balans i livet och ett sunt förhållningssätt till utveckling och prestationer kan innebära för dig.  Eller om du känner att du har svårt att bryta dig loss från stressen i ditt liv.

Våra psykologer är kunniga inom såväl stress och återhämtning, som kvinnohälsa och hur vi kan främja hälsa och hållbar förmåga att prestera. Flera av våra psykologer har valt att fördjupa sig inom stress. Vi behandlar såväl lättare stressproblematik som långvariga problem med stress och utmattning. Vill du få hjälp med att kartlägga och få kontroll över stressen i ditt liv är du välkommen att kontakta oss idag.

Läs gärna också mer om vårt Hälsopaket där du på egen hand eller tillsammans med en grupp kan lära dig verktyg för att finna till bättre balans i livet.