Hypotyreos

Hypotyreos innebär brist på sköldkörtelhormon i kroppen. Eftersom sköldkörteln påverkar ämnesomsättningen medför låga halter av sköldkörtelhormon att kroppen jobbar långsammare än vanligt. Detta leder till en mängd olika och varierande symtom: 

  • Viktuppgång 
  • Att känna sig kall och lättare frysa 
  • Trötthet 
  • Andnöd 
  • Rösten blir hes 
  • Minskat smaksinne, syn eller hörsel 
  • Försämrat minne 
  • Domningar 
  • Nedstämdhet 
  • Förstoppning 
  • Infertilitet eller svårighet att bli gravid 
  • Menstruationsrubbningar 
  • Bröstmjölkutsöndring 
  • Muskelsvaghet eller muskelkramper 
  • Ledvärk 
  • Blodbrist 
  • Torr hud 
  • Håravfall 
  • Nedsatt njurfunktion 

Fler kvinnor än män som drabbas av hypotyreos. Risken att få sjukdomen ökar med åldern. Även tiden under och efter en graviditet kan öka risken att sköldkörtelns hormonproduktion hamnar i obalans. Den vanligaste orsaken till hypotyreos är kronisk autoimmun tyreoidit, vilket är en sköldkörtelinflammation, även kallad Hashimotos sjukdom. Hypotyreos behandlas normalt med läkemedel som ersätter de låga mängderna sköldkörtelhormon.

Ibland är det svårt att veta vad som beror av obalans gällande sköldkörtelhormon i kroppen och vad av alla symtom relaterade till energinivå och psykisk hälsa som kan bero av andra orsaker. Här kan det vara hjälpsamt att ha en psykolog att diskutera och kartlägga symtomen med och så även i vägen tillbaka till balans och välmående efter en period av sjukdom. 

Kontakta oss gärna för ett rådgivande samtal.