Utredning och behandling

Vi erbjuder utredning och psykologisk behandling utifrån psykologisk expertis samt kunskap om kvinnohälsa. För mer information om olika typer av problematik och vad psykologisk utredning och behandling kan bidra med inom varje område, kan du läsa om på de olika delarna av vår hemsida. Ofta har den som söker sig till oss en problematik som dels är relaterad till kvinnohälsa och dels berör mer allmän psykisk ohälsa, så som till exempel depression, stress, oro, ångest, svåra upplevelser, relationsproblem. 

Genom att träffa en psykolog på vår mottagning kan du få hjälp att arbeta med de olika delarna i en sammanhållen psykologkontakt.  Om det finns en önskan, eller ett behov, samarbetar vi även med andra mottagningar där du kan få träffa ex. fysioterapeut, barnmorska, sjuksköterska, gynekolog, endokrinolog eller psykiater med stort engagemang och bred kunskap om kvinnohälsa.

Välkommen att boka tid för ett rådgivande samtal.