Agnes Granberg

Agnes

Leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, utbildning till KBT-terapeut, fil. kand. i statsvetenskap.

Utifrån egna erfarenheter av kunskapsbrist inom vården i kombination med min nyfikenhet och vilja att bättre försöka hjälpa de klienter jag mött så uppstod idén kring ett kunskapscenter för kvinnohälsa. Genom min specialisering inom hälsopsykologi fick jag möjlighet att fördjupa mig gällande beteendemedicin, hur kropp och psykologi hänger ihop samt om kvinnors och familjers hälsa.

Kvinnohälsa
Inom kvinnohälsa har jag kunskap om och hjälper gärna dig som upplever problemområden som 
PMS, PMDS, endometrios, vulvovaginal smärta (andra namn som beskriver detta är samlagssmärta, vaginism, vestibulit), klimakteriebesvär och PCOS. Jag stödjer även gärna den som önskar bli eller har blivit förälder, ex. stöd i samband med IVF-behandling, graviditet, förlossningsförberedelse/förlossningsrädsla. För den som blivit förälder stödjer jag gärna vid psykisk ohälsa, ex. förlossningsdepression, tvångstankar, ångest eller krisreaktioner som inte alls är ovanligt att det kan komma i samband med att bli förälder. Det kan också behövas bearbetning efter traumatisk förlossningsupplevelse vilket är viktigt att inte vänta för länge med att få hjälp kring.

Jag är utbildad och ger kurser i metoden Föda utan rädsla/Birth by heart och använder även gärna andra kunskaper jag har i tillägg till denna metod för arbete med föräldra- och förlossningsförberedelse.

Utmattning & annan stressrelaterad ohälsa
Jag har genom åren som psykolog mött många kvinnor som har krävande arbeten, allt ifrån chefsroller till att man har krävande jobb inom ex. vård och skola med samtidiga krav hemifrån, vilket gör det svårt att finna till balans och återhämtning. Min egna erfarenhet av att kombinera arbetsliv, däribland bygga upp och leda verksamheter och känna engagemang i mitt jobb, samtidigt som jag haft det så kallade livspusslet med att vara flerbarns-förälder har gjort mig ödmjuk inför uppgiften många kvinnor (och även män) står inför idag. 

Stresshantering, utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt negativ självbild och ätstörningar är vanliga problemområden hos de kvinnor jag träffar för psykologisk behandling. Utmaningen med att hitta till balans i livet, ex. då höga krav finns i arbetet och/eller hemma, eller orimliga krav man själv har satt upp är också något jag tycker är roligt och viktigt att arbeta med. Kvinnor i riskgrupper för stressrelaterad ohälsa, ex. inom vård och omsorg, med barn med svårigheter eller i ledande roller kan ha god hjälp av att få stöd i att arbeta förebyggande gällande sin hälsa. 

Mer om hur jag arbetar
Jag tycker att det är ett helt fantastiskt arbete att vara psykolog och att få följa med en bit på vägen i kritiska skeden i människors och familjers liv. I utredning tycker jag att det är viktigt att förstå både vad som fungerar och vilka styrkor den jag möter har samtidigt som man försöker hitta den bästa förklaringsmodellen för det som blir svårt i personens liv. I behandlingskontakter vill jag vara öppen, ärlig och ser det som att jag förhoppningsvis kan lägga ett pussel tillsammans med den jag hjälper så att vi tillsammans kan finna bra behandlingsmetoder och lösningar att prova. Jag har min grundutbildning i KBT men arbetar även med flertalet andra metoder som har visat sig kunna vara till hjälp i forskning. 

Lite mer om mig
Som person är jag nyfiken med en önskan att alltid förstå och lära mer vilket gjort att jag sedan jag tog psykologexamen år 2012 har hunnit arbeta med flera olika områden som psykolog. Utifrån önskan att hjälpa och påverka arbetar jag fortsatt med både kliniskt arbete på vår psykologmottagning och övrig tid med utbildningar, verksamhetsutveckling och andra projekt inom psykologins kunskapsfält. Mitt stora intresse för tvärvetenskaplig kunskap gör att jag känt behovet av att berika mina kunskaper om psykologi med en rad andra ämnesområden, däribland klinisk sexologi och även studera vidare till specialistpsykolog. Ibland kan jag i psykologisk behandling även ta hjälp av kunskaper om fysiologi, träning och näringslära som jag har med mig från då jag, före psykologexamen, arbetade bl.a. som personlig tränare, yoga- pilates och danslärare samt med andra hälsofrämjande aktiviteter. I önskan att lära om människans sätt att fungera och samhället har jag studerat och arbetat med flera olika områden. Jag tänker att jag aldrig ska sluta lära nytt.