Stress och utmattning

Att göra de förändringar i livsstil, beteende och tankemönster som behövs för att bryta stressens kontroll över livet upplevs många gånger mycket svårt eller till och med omöjligt att göra själv. Om du känner att du har svårt att bryta dig loss från stressen i ditt liv är du välkommen att höra av dig till oss. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT), individanpassad fysisk aktivitet och träning i medveten närvaro är några av de metoder som visat sig kunna ge god effekt vid olika typer av stressproblematik. Det är alltid viktigt att starta behandlingen med en väl genomförd utredning och kartläggning som ger en förståelse av hur problemen uppstått för just den person som söker hjälp.

På WiseMind Psykologiteamet erbjuder vi stresshantering för både individ och grupp. Flera av våra psykologer har valt att fördjupa sig inom stress. Vi behandlar såväl lättare stressproblematik som långvariga problem med stress och utmattning. Vill du få hjälp med att kartlägga och få kontroll över stressen i ditt liv är du välkommen att kontakta oss idag.