Positiv förlossning möjlig med förberedelse

Vad som påverkar förlossningsupplevelsen, om verktyg som kan vara till god hjälp under en förlossning och andra delar som kan påverka hur upplevelsen av din förlossning blir.

Jag kan varmt rekommendera den som önskar gå en profylaxkurs att delta i Föda utan rädslas kurser där jag själv håller i vissa av kurserna i Göteborg. Om du önskar en mer individuellt anpassad förlossningsförberedelse med möjlighet att prata om din bakgrund och tidigare erfarenheter, vilka strategier som kan fungera just för dig/er under en förlossning och träning i metoder för att mentalt hantera smärta och andra utmaningar under förlossningen är du varmt välkommen att boka en tid på plats på en av våra mottagningar eller genom videomöte.

Förlossningen beskrivs av väldigt många mammor som en av deras mest utmärkande händelser i livet och är ofta en händelse de minns detaljerat livet igenom. Barnet går ifrån att vara en del av mammans kropp till att bli en egen liten individ – ett liv skapas och en förälder blir till -eller blir förälder på nytt, på ett nytt unikt vis till en alldeles ny människa.

Samtidigt är också själva förlossningen, oberoende av den betydande händelsen som den innebär i föräldrarna och omgivningens liv, en fysisk utmaning. På vissa sätt kan förlossningen liknas vid andra extrema fysiska påfrestningar som att genomföra ett marathon eller triathlon, att genomgå en operation eller asketiska övningar som att fasta eller avstå från sömn en längre tid. Dessa jämförelser blir dock bara liknelser i försök att fånga in de olika aspekterna som en förlossning kan bestå av. En förlossning är unik och skiljer sig på många sätt från dessa andra fysiska påfrestningar. Ett barn som har hållits tryggt på plats i kvinnans kropp ska nu ut till den stora världen på ett eller annat sätt.

Kvinnans och det ofödda barnets kroppar är skapta för att en förlossning ska vara möjlig och i de allra flesta fall kan en frisk kvinna föda på naturlig väg om hon får gott emotionellt stöd och känner sig trygg. Ibland behövs medicinsk hjälp vilket vi har en fantastisk tillgång till i Sverige idag. Ändå ökar antalet kvinnor som är väldigt rädda för att föda idag. Tyvärr blir förlossningen inte den önskade positiva upplevelsen för alla kvinnor utan kan till och med bli traumatisk och leder i vissa fall till posttraumatisk stress.

Så vad kan vi göra för att så många kvinnor som möjligt ska få en god upplevelse av sin förlossning och känna sig stärkta av den?

Viktigt att belysa är att ingen kvinna behöver lära sig att föda barn, utan de fysiologiska processerna finns inprogrammerade i kvinnans kropp. Samtidigt så kan negativa förväntningar på förlossningen, rädsla, stress och andra negativa känslor, en otrygg miljö och ett dåligt stöd från de runt omkring kvinnan inför och under förlossningen skapa svårigheter för födandet.

Stress och otrygghet hindrar kroppens förmåga att föda eftersom vi är gjorda för att föda barn när vi känner oss trygga och säkra – för i lugn och trygghet har det genom historien varit störst chans för barn och mamma att överleva. Forskning visar tydligt att ett bra emotionellt stöd och känslor av trygghet minskar risken både för medicinska komplikationer och bidrar till en positiv förlossningsupplevelse.

Så hur kan just du få det stöd du behöver under förlossningen, känna trygghet och uppleva att du har strategier för att hantera födandets smärta och upplevelser?

Här är några exempel på strategier man kan träna praktiskt på som för många är hjälpsamma under en förlossning:

  • Uppmärksamhetsträning/fokus på nuet: Att lära sig styra vår uppmärksamhet -ex. mot något lugnande eller att vara närvarande i nuet (istället för på t.ex. skrämmande tankar, vad som ska hända om en kvart eller imorgon) kan vara ett bra verktyg att ha i livet generellt och väldigt viktigt under en förlossning
  • Finna vägar till lugn och avslappning: Att med hjälp av kroppen – andning och kroppskännedom, kunna slappna av, är ett kraftfullt verktyg.
  • Värme, vatten, beröring, tryck och massage är exempel på smärthantering som använder kunskap om hur kroppen och hjärnan upplever olika intryck.
  • Rösten och rörelser är mer aktiva sätt att hantera smärta och utmanande tankar på. Det fungerar smärtlindrande, kan ge kraft och främja känslan av hanterbarhet.
  • Visualisering och mentala strategier är en viktig del i att få extra kraft när någonting är som tuffast och har länge använts inom idrottspsykologin för att finna vägen genom svårigheter.

Förutom att ha konkreta strategier med sig in i förlossningen så kan det också vara till stor hjälp att före eller under en graviditet arbeta med följande områden:

  • Stärka förmågan att ge stöd och support under förlossningen hos den eller de som kommer att vara med dig under förlossningen.
  • Stärka relationen mellan den gravida och partner eller annan stödperson som kommer vara med under förlossningen påverkar också upplevelsen av förlossningen.
  • Att få psykologisk behandling för uttalad förlossningsrädsla eller andra rädslor som kan aktiveras under förlossningen kopplat ex. till sjukhus, medicinska ingrepp, att vara sårbar och i behov av stöd och support.
  • Att arbeta med tidigare negativa erfarenheter eller svåra upplevelser av tidigare förlossning, gynekologiska undersökningar, medicinska ingrepp, negativa upplevelser av sex eller närhet eller andra utmaningar man kan uppleva kring tillit eller relationer kan vara hjälpsamt för att på bästa vis.

Varmt välkommen att ta kontakt om du eller ni önskar stödjande samtal, träning i praktiska verktyg eller psykologisk behandling för att främja en god förlossningsupplevelse.

www.fodautanradsla.se

Kategorier