PCOS kan orsaka depression och ångest hos kvinnor

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en sjukdom som påverkar hormonbalans och ämnesomsättning hos omkring 8-13% av biologiska kvinnor i fertil ålder. Den kännetecknas av oregelbunden menscykel eller utebliven ägglossning, höga nivåer av manliga könshormoner (androgener) och poly-cystiska ovarier. Forskare vet inte säkert vad som orsakar PCOS, men tror att det är genetiskt. Det som dock är känt är att sjukdomen ofta går hand i hand med depression och ångest. Kvinnor med PCOS lider upp till fyra gånger högre risk att drabbas av depression och upp till sex gånger större risk att få ångest. Det finns också ökad risk för ätstörningar. 

Symtomen är många och varierar… 

Symptomen som visar sig hos personer med PCOS är många och kan variera stort. Några exempel är följande: 

  • Symptom kopplade till ämnesomsättningen: viktuppgång, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 
  • Hormonella symptom: acne, ökad hårväxt på kropp och i ansikte, oregelbunden mens, utebliven ägglossning och infertilitet. 
  • Psykologiska symptom: Depression, ångest och ätstörningar. 

Hur kopplas PCOS till depression och ångest? 

Exakt hur associationen mellan depression och ångest, och PCOS ser ut är inte klart. En studie (Light med flera., 2020) visade att det ofta fanns ett samband mellan mer symptom, större uppfattade konsekvenser, lägre personlig kontroll och lägre sjukdomsförståelse, och större psykiska besvär. Synen på sjukdomen kan alltså påverka personens psykiska hälsa betydligt. 

Om du har PCOS eller misstänker att du har det 

Eftersom symptomen är många och varierar mellan personer är det svårt att ställa en diagnos och behandla sjukdomen. Det rekommenderas att personer med PCOS blir behandlade av vårdgivare med kompetens inom olika områden för att patienten ska bli utbildad om sin sjukdom, få makt över sin egen tillvaro och få hjälp med beteendeförändring för att själv kunna hantera sin sjukdom. Här kan psykologin vara en tillgång medan läkare behandlar kliniska symptom. Socialt och psykologiskt stöd, i form av vänner och andra i samma situation, kan förbättra den psykiska ohälsan och har även visat sig ge bättre resultat vid livsstilsförändringar.

Källor

Light, R. S., Chilcot, J. & Mcbride E. (2020). Psychological Distress in Women Living with Polycystic Ovary Syndrome: The Role of Illness Perceptions. Women’s Health Issues, 2020, ISSN 1049-3867

Teede H. J., Misso M. L., Costello M. F., Dokras A., Laven J., Moran L., Piltonen T., Norman R. J., International PCOS Network, Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome, Human Reproduction, Volume 33, Issue 9, September 2018, Pages 1602–1618

Roessler, K. K., Glintborg, D., Ravn, P., Birkebaek, C., & Andersen, M. (2012). Supportive relationships–psychological effects of group counselling in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Communication & medicine, 9(2), 125–131.

Kategorier