Du visar för närvarande Nudging och beteendedesign för en mer klimatsmart organisation

Nudging och beteendedesign för en mer klimatsmart organisation

Med en genomtänkt miljö på arbetsplatsen, ex. genom möblering, arbetsmaterial, digitala verktyg och annan information människor ges kan vi göra det lättare att göra rätt. Om vi vet vilka beteenden som är viktiga för att vårt företag ska bli mer klimatsmart så kan vi öka sannolikheten att människor gör dessa beteenden med hjälp av smart beteendedesign.

Vad är då ”rätt” beteende? Det kan man alltid diskutera och bör också reflektera över när vi jobbar med att skapa beteendeförändring. Samtidigt så behöver vi vara medvetna om att även när ingen har tänkt på hur miljön runt omkring oss påverkar vårt beteende, så kommer vi ändå att påverkas av vår omgivning i allra högsta grad. Man kan därmed säga att det alltid finns en beteendedesign runt människor – den kan vara medvetet designad eller slumpmässig och ogenomtänkt. Oavsett om någon aktivt har tänkt på och planerat miljön eller inte så kommer den att påverka vårt beteende.

Lättast är det att påverka de beteenden som människor gärna vill göra mer av men inte lyckas med på egen hand eller misslyckas med därför att kontexten runt dem gör det svårt. Det kan vara sådant man inte kommer ihåg, inte tar sig tid till, inte vet hur man ska göra eller inte känner är socialt accepterat. Det här gäller många miljösmarta beteenden – de flesta idag vill agera mer miljösmart, men samtidigt prioriteras ofta annat före så som det vi är vana vid att göra eller tänker är det normala.

Här kommer tre enkla principer som ni kan använda för att skapa en mer klimatsmart organisation:

1.    Gör det klimatsmarta till standard-valet. Ofta väljer vi det som redan är förvalt för oss – därför är det viktigt att det förvalda är det smartaste. Några klassiska exempel är:

§ Att låta skrivaren vara inställd på dubbelsidig utskrift för att spara papper.

§ Att erbjuda vegetarisk eller annan klimatsmart mat som förvalt alternativ varje gång företaget serverar mat (sen kan andra alternativ finnas som tillval).

§ Att ha som policy att resor i första hand bokas med kommunala färdmedel eller tåg om man inte aktivt väljer något annat. För att vi ska välja det förvalda behöver det också vara lika enkelt och smidigt att hitta och boka dessa rekommenderade transporter.

2.    Visa på goda exempel som går enkelt att ta efter. Vi människor är starkt påverkade av vår sociala kontext. Genom att lyfta goda exempel gällande vad andra har gjort kan vi bli mer peppade att göra detsamma. Helst ska exemplen komma från personer vi kan känna någon samhörighet med. Känslan av samhörighet kan dock skapas på så enkla sätt som att vi påminns om att personen är på samma företag, har samma yrke, samma typ av kontor eller samma ålder som vi själva, för att ge några exempel.

Vi kan låta ett liknande företag som vårt eget vara förebild och beskriva hur deras kontor har minskat sin elförbrukning till hälften genom åtgärd A, B och C. Kan vi dessutom göra steget att ta efter det goda exemplet lättare, kanske genom en checklista, förenklade rutiner eller påminnelser, så ökar chansen att vi faktiskt skapar den önskade förändringen.

Eller varför inte lägga till på en instruktion för mer klimatsmarta val något som kan peppa utifrån hur andra gör; ”På den här kontorsplatsen kan du ha din egen kaffe-kopp som du återanvänder. Så gör de allra flesta som använder den här kontorsplatsen”. Detta tillägg om hur andra gör skulle troligen öka chansen betydligt att man faktiskt kommer ihåg att ta med en egen kaffe-kopp.

3.    Gör informationen tydlig, enkel att ta till sig och koppla den till vilka beteenden vi ska göra här och nu. Klimatpåverkan och hur vi människor kan bidra eller motverka till denna kan kännas svårt att greppa – många faktorer spelar in. Därför är det viktigt att varje företag gör sin analys kring vilka delar som är viktigast att arbeta med på deras företag. När ledningen har bestämt sig för några viktiga principer behöver de formulera information på ett sätt som är lätt att ta till sig och som tydligt anger vilka beteenden varje anställd kan göra för att bidra till ett mer hållbart företag. Väl formulerad information och rekommendationer som upplevs rimliga, trovärdiga och hanterbara kan ge trygghet, förtroende för företaget och motivera till beteendeförändring.

Ska man arbeta med mer omfattande och komplexa beteendeförändringar är det bra att ta hjälp av en expert på beteendedesign. Samtidigt ska man inte vara alltför försiktig med att aktivt försöka påverka beteenden i positiv riktning. Kom ihåg att alla som är med och skapar miljön på arbetsplatsen på sätt och vis är en beteendedesigner – vare sig de vet om det själva eller inte.