Våra psykologer

Karin Klingfors
karin@wisemind.se

Jag är legitimerad psykolog sedan drygt 10 år tillbaka och blivande specialist med inriktning klinisk vuxenpsykologi. I mitt bemötande är jag nyfiken, engagerad och aktiv. Under min tid som psykolog har jag fått en bred erfarenhet av behandling av:

 

● stressrelaterad ohälsa
● olika former av ångestproblematik
● depressioner
● kriser
● bipolära tillstånd
● OCD
● adhd och autism. 

I individuell behandling arbetar jag främst utifrån kognitiv beteendeterapi, men jag träffar också par, utifrån IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Jag har lång erfarenhet av utredningar och intresserar mig för komplexa frågeställningar. Inom min specialisering har jag fördjupat mig inom personlighetsrelaterad problematik, trauma, klinisk sexologi och kvinnohälsa. Jag arbetar även med bedömning och utredning av neuropsykiatriska funktionshinder så som adhd och autism. Jag använder mig också utav terapiformen RO-DBT som visat sig hjälpsam vid överdrivet kontrollbehov och perfektionism.

Boka | Läs mer

Karin Klingfors
Marie

Marie Glas Kullbratt
marie@wisemind.se

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk vuxenpsykologi. Jag brukar främst utgå ifrån behandlingsmetoderna psykodynamisk terapi och relationell psykoterapi, och jag har lång erfarenhet av att möta barn och vuxna i behov av psykologisk behandling eller utredning. Mitt bemötande brukar uppfattas som mjukt och aktivt, med betoning på att behandling och utredning sker följsamt och noggrant utifrån dina förutsättningar och behov.

Jag har arbetat som psykolog i trettio år och har bred och varierad erfarenhet från kliniskt arbete i olika vårdverksamheter. Min tidigare erfarenhet har jag bl.a. fått från arbete på vårdcentral, arbete med unga vuxna inom specialistpsykiatrisk verksamhet och arbete inom barn- och ungdomsmedicinsk specialistvård. Jag har ett långvarigt kliniskt intresse för psykisk hälsa i bred bemärkelse under hela livsförloppet, och ett särskilt stort intresse för psykisk hälsa hos kvinnor, små barn och föräldrar.

Läs merBoka

Sebastian Senning
sebastian@wisemind.se

Jag är medgrundare, och har arbetat som psykolog sedan 2009. Idag är jag leg. psykolog, KBT-terapeut och blivande specialist i psykologisk behandling. Min uppfattning är att varje insats måste skräddarsys, vilket har gjort att jag har behövt lära mig flera olika sätt att bemöta barn, unga och vuxnas problem på. Samtidigt finns det några områden som jag är extra intresserad av. Jag har ytterligare fördjupad kunskap inom ADHD och särbegåvning. Jag är mycket intresserad av hur vi kan skapa hållbara vanor och jag arbetar gärna med relationsproblem både inom familjer och kärleksrelationer.

Fokus i terapirummet ligger på att skapa en trygg situation utifrån vilken vi tillsammans kan utforska såväl dina styrkor som svagheter. Vilka metoder vi landar i beror på vad som passar dig som person. Mitt arbetssätt som terapeut skulle jag beskriva som pragmatiskt, och jag anser att det är viktigt med något slags huvudfokus eller målsättning med våra samtal. Om det kan bidra till terapin har jag heller inga problem att ha ett mer personligt tilltal då det känns passande.

Boka Läs mer

sebastian-600
KatarinaTham

Katarina Tham
katarina@wisemind.se

Jag är leg psykolog med grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Jag träffar vuxna för psykologisk behandling och utredning av neuropsykiatrisk problematik som ADHD och autism. Min strävan är att förstå varje människas situation för att kunna bidra på ett positivt och meningsfullt sätt.

Innan jag valde att byta yrkesbana och utbilda mig till psykolog arbetade jag länge som ingenjör inom IT-branschen, både på storföretag och tillväxtbolag. Utifrån dessa skilda erfarenheter kan jag ofta hitta förståelse och ge råd i frågor som balans mellan arbete och privatliv, stressrelaterad ohälsa, konflikter eller andra utmaningar på arbetsplatsen, bristande motivation och ledarskap. Andra områden jag gärna arbetar med är ångestproblematik, nedstämdhet, komplicerade relationer, skam, negativ självbild, högkänslighet (HSP). Jag tar emot klienter på både svenska och engelska.

Boka

Agnes Granberg
agnes@wisemind.se

Jag är leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi och utbildad KBT-terapeut. Jag har min grundutbildning i KBT men arbetar även med flertalet andra metoder som exempelvis ACT, metoder för att träna självmedkänsla och mindfulness. Om jag fick beskriva mig själv som terapeut med tre ord skulle jag säga att jag är nyfiken, ärlig och snabbtänkt.

Utifrån en bred kompetens kring psykisk hälsa och ohälsa arbetar jag både med hälsofrämjande samtal, behandling och utredning. Genom specialistutbildning och fortbildning har jag fördjupat mig inom bl.a. följande områden:

  • Utmattning och andra symtom på stressrelaterad ohälsa, ex. smärta, sömnproblem, humörsvängningar 
  • Kvinnohälsa
  • Selektiv ätstörning/ARFID
  • Twice exceptional/2E, särskild begåvning och neurodiversitet
  • Selektiv mutism
  • Främja barns och föräldrars hälsa.

I din behandling vill jag vara öppen och ärlig, och jag ser det som att vi tillsammans lägger ett pussel så att vi ihop kan finna passande behandlingsmetoder och lösningar att prova. Jag tycker att det är viktigt att förstå både vad som fungerar och vilka styrkor du har, samtidigt som vi tillsammans försöker hitta den bästa förklaringsmodellen för det som blir svårt i ditt liv.

Jag träffar och hjälper såväl barn som föräldrar, familjer och dig som är vuxen.

BokaLäs mer

agnes