Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom, eller PTSD, kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse – till exempel ett överfall, ett rån, att ha blivit sexuellt utnyttjad, att ha varit med om en trafikolycka eller den som har upplevt en naturkatastrof.

PTSD fungerar lite som ett sår du inte tvättar. Om du får ett sår behöver du tvätta det, det kommer att göra väldigt ont under tiden men det kommer också att möjliggöra läkning. Kvar kommer du att ha ett ärr som du påminns om ibland men som inte längre gör så ont eller hindrar dig i ditt liv. Om du däremot inte tvättar såret slipper du den omedelbara smärtan men i längden kan såret bli infekterat. Du blir tvungen att undvika allt fler aktiviteter och varje gång något påminner om såret gör det mycket ont.

Vanliga tecken på PTSD är återupplevelser av den traumatiska händelsen i flashbacks och mardrömmar, känslor som kraftig ångest, maktlöshet, sorg och skam, upplevelse av att ständigt vara uppe i varv, koncentrationssvårigheter, ökad stresskänslighet, minskad sexuell lust, relationsproblem och svårigheter att sova.

I KBT-behandling jobbar vi med att strukturerat och noggrant bearbeta det som inte vill släppa för att kunna gå vidare med ett ärr istället för en infektion. Att behandla ditt trauma ger möjligheten att kunna hitta tillbaka till eller skapa det liv du önskar leva. Varmt välkommen att ta kontakt med oss.