Sexuella problem

För många människor är sex en viktig del i ett gott liv och ett fungerande förhållande. Samtidigt är det ett område som kan vara svårt att tala om på ett funktionellt sätt, både med en eventuell partner och med dem man träffar inom vården.

Ibland räcker det att få möjlighet att diskutera sina funderingar kring sex och sexualitet med en professionell person som har kunskaper inom området. I andra fall behöver det göras en utredning tillsammans med individen eller paret för att förstå vad de sexuella problemen beror på och utifrån detta skapa en behandling.

För många sexuella problem, däribland smärta i underlivet/vaginism/vestibulit, nedsatt lust och oförmåga till erektion (som inte beror på medicinska skäl), är KBT den behandling som i studier visat sig vara mest effektiv. I vissa fall, framförallt då det handlar om fysisk oförmåga att bli upphetsad, genomföra samlag eller att få orgasm, är det viktigt att en medicinsk utredning görs innan eller samtidigt som den psykologiska utredningen.

Hos oss på WiseMind Psykologiteamet är du välkommen att boka tid hos en av våra psykologer som utöver sin 5-åriga psykologexamen också har kunskap om klinisk sexologi – såväl sexologisk utredning som behandling av vanliga sexuella svårigheter. Vi erbjuder sexologisk rådgivning och behandling både för dig som individ eller er som par. För par som söker hjälp är det ibland bra att arbeta både med individuell behandling och parsamtal, beroende av problematiken.