Stress & Utmattning

Stressrelaterad ohälsa är ett av vårt samhälles allra största utmaningar. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Utmattningssyndrom är en vanligt förekommande diagnos som många ges idag. Även många andra, såväl fysiska symtom som sjukdomar som sömnproblem, psykisk ohälsa, koncentrations- och minnessvårigheter eller humörsvängningar kan vara kopplade till brist på återhämtning.

Människor upplever det många gånger svårt eller till och med omöjligt att förändra hur livet ser ut, tankemönster eller sätt som man är van att göra saker på. Det kan handla om att jobba väldigt hårt, att alltid hjälpa andra och tacka ja till alla frågor man får om att hjälpa till med saker eller lösa problem. Det kan också handla om att man inte längre kan eller tar sig tid att göra aktiviteter man mår bra av.

För att få förståelse av hur problemen uppstått för just den som söker hjälp är det viktigt att göra en kartläggning tillsammans med psykolog som kan hjälpa att förstå vilka symtom som beror på vad – om det handlar om stress eller något annat. Med psykologen kan man få hjälp att se vilka förändringar i tankesätt eller saker man gör som är mest hjälpsamma att börja med för att må bättre. 

Några av de behandlingar som i forskning har visat sig ge god effekt vid stressproblematik av olika slag är:

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

– Acceptance

– Individuellt anpassad fysisk aktivitet

– Träning i medveten närvaro

WiseMind Psykologiteamet behandlar såväl lättare stressproblematik som långvariga problem med stress och utmattning. Vi erbjuder stresshantering för både individer och grupper. Välkommen att höra av dig till oss om du har svårt att bryta dig loss från stressen i ditt liv på egen hand.