WiseMind Psykologiteamet

Stress & Utmattning

Ogynnsamma beteenden kan leda till både stress och utmattning. Människor upplever det många gånger svårt eller till och med omöjlig att förändra sin livsstil och invanda tankemönster. För att få förståelse av hur problemen uppstått för just den som söker hjälp är det viktigt att starta en stressbehandling med en väl genomförd utredning och kartläggning.

Metoder som i forskning visat sig ge god effekt vid stressproblematik:

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

– Individanpassad fysisk aktivitet

– Träning i medveten närvaro

WiseMind Psykologiteamet behandlar såväl lättare stressproblematik som långvariga problem med stress och utmattning. Vi erbjuder stresshantering för både individer och grupper. Välkommen att höra av dig till oss om du har svårt att bryta dig loss från stressen i ditt liv på egen hand.