Barn, ungdomar & familj

Beroende på just er familjs behov kan WiseMind Psykologiteamets familjepsykologer erbjuda  föräldrarådgivning, kartläggning, utredning och behandling på vår privata mottagning i Göteborg eller Lerum. I vissa situationer behövs endast en av dessa insatser. Ibland arbetar vi med olika delar i kombination.

Utmaningar för dig som förälder

Att vara förälder innebär att följa en individs utveckling från nyfödd till vuxen. Alla barn går igenom olika faser där några kommer att vara mer utmanande. I dessa faser kommer ditt barn att uttrycka sina bekymmer, beteenden, önskemål och behov på olika sätt. Det finns ingen bruksanvisning som säger precis hur vi som föräldrar ska göra.

Undrar du om ditt barns eller ungdoms beteende är normalt? Är du osäker på om du bemöter barnets beteende på rätt sätt? Det är vanligt att föräldrar oroar sig för sina barns välbefinnande och tvivlar på om man i olika situationer reagerar på rätt sätt. Ifall du är orolig för ditt barns psykiska hälsa är det dock bra att ta hjälp. Eller om det känns allt för svårt att vara förälder.

Ta hjälp av en psykolog inriktad på barn och familj

Ibland är det svårt att få livet i familjen att gå ihop. Kanske mår någon i familjen dåligt eller så uppstår svårigheter och konflikter i vardagen. Då kan en familjepsykolog vara till stor hjälp. Hos oss på WiseMind Psykologiteamet träffar du psykologer som kan både stödja dig som förälder och träffa ditt barn för psykologisk utredning eller behandling. Vårt team av psykologer har en samlad erfarenhet och hög kompetens. Det gör att vi kan ta emot såväl de minsta som de lite större barnen samt ungdomar och den som är på väg in i vuxenlivet.

Föräldrarådgivning

Behöver du extra stöttning i ditt föräldraskap? Att bli och vara förälder är för många något av det viktigaste man kan uppleva i livet. Men det innebär också svårigheter och utmaningar på flera olika plan. Om du känner att dessa svårigheter ibland är övermäktiga, att du inte finner styrka eller strategier för att hantera alla utmaningar så är det bra att söka stöd.

Föräldrastödet kan vara konkret i form av nya verktyg att hantera trots eller konfliktfyllda situationer med barnet. Det kan också innefatta råd kring hur du kan stötta en tonåring som inte mår bra. Kanske vill du helt enkelt hitta till en bättre relation till ditt barn.

Föräldrastöd kan också handla om hur du kan hantera egna känslor som dyker upp i föräldraskapet och i relation till ditt barn. Eller så vill du utveckla och ”hitta hem” i din roll som förälder.

Familjeterapi

Vi påverkas alla av våra familjerelationer. Hur kommunikationen och samspelet inom en familj fungerar och hur varje förälder och barn mår kommer att påverka alla familjens medlemmar.

Inom familjeterapi arbetar vi för att främja goda relationer och kommunikation för alla som ingår i familjen. Det går utmärkt att boka samtal både med yngre barn som bor tillsammans med sina föräldrar och för familjer som genomgått en separation där det kan finnas bonusföräldrar. Även i familjer där flera eller alla barn hunnit bli vuxna och flyttat hemifrån kan det finnas behov av stöd.

Kontakta oss

Är ni osäkra på vad som kan vara till nytta för just er familj? Boka då gärna in ett första bedömningssamtal med en familjepsykolog i centrala Göteborg eller Lerum. Tillsammans gör vi en bred kartläggning av er familjs behov och utmaningar för att se hur vi kan vara till hjälp på bästa sätt. Ni väljer själva om barnet följer med vid det första samtalet eller om endast föräldrarna deltar. Fråga oss gärna om ni är osäkra på vad som blir bäst. Vi har kort väntetid både till behandling och utredning.

Lär dig mer

Selektiv mutism

Selektiv mutism

Barn som inte pratar i skola, med främlingar eller i större grupper Det kan finnas flera orsaker till att ett barn inte pratar i vissa

Läs mer »