Interpersonell Terapi (IPT)

Interpersonell terapi, IPT, har rötter inom social teori, anknytningsteori och kommunikationsteori. Det centrala i IPT är ett starkt fokus på klientens nära relationer och hur dessa påverkar måendet. IPT har visat sig vara hjälpsamt vid framförallt depression och mycket negativa tankar.

I IPT så arbetar klient och terapeut med att tillsammans kartlägga klientens viktiga relationer och om/hur de hänger ihop med upplevda symtom. Speciellt relevanta och intressanta områden kan vara interpersonella konflikter, rollförändringar och komplicerad sorg. Arbetet kretsar sedan kring att förbättra och stärka ett eller flera av dessa fokusområden utifrån klientens önskemål.