Compassion-fokuserad terapi (CFT)

Livet kan bli ett långt prestationsprojekt. Man ska vara duktig i sitt arbete, äta bra, vara vältränad, ha tid för familjen, vara en bra vän, stöttande partner och ha det fint hemma. Den som inte kan leva upp till dessa krav och förväntningar kan lätt känna sig misslyckad och bli besviken på sig själv. Kanske jämför man sig med andra, tror att alla andra är bättre och hinner med mer. Viljan att prestera kan absolut vara bra och kan funka som en drivkraft för oss människor. Men när det mesta handlar om prestation och går ut på att undvika obehag och rädslor är det dock inte längre hälsosamt eller kul. Känner du igen dig?  

Compassion-fokuserad terapi (CFT) är en metod som skapades för personer som upplever mycket självkritik och skam. Grundarna ville integrera ny forskning med redan väl använda behandlingsmetoder så som kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). CFT har därför en bas i omfattande forskning utifrån bl.a. evolutionspsykologi, stress-fysiologi, ACT och medveten närvaro.

Medkänsla (engelska: compassion) är ett centralt begrepp inom CFT och handlar om att utveckla medkänsla för sig själv och för andra. Fokus i CFT är att närma och möta sina egna, och andras, svårigheter på ett accepterande, stöttande och varmt sätt. CFT kan vara hjälpsamt vid flera problemområden såsom stress, ångest, oro, skam, depression, problematisk självkritik, perfektionism, ilska, trauma och social ångest.