Ångest och oro

Som vi ser det är ångest en naturlig och livsviktig känsla. Men också en känsla som kan orsaka ett stort lidande. Samtidigt som den kan hindra oss från att hamna i fara och ta förhastade beslut kan den få oss att styra våra liv åt fel håll. I vår erfarenhet kan man ofta åstadkomma stora framsteg i livskvalitet tack vare nya tekniker. Till exempel i hur man hanterar sina tankar och med små beteendeförändringar. Du kan läsa mer om olika typer av ångestproblematik under rubrikerna Panikångest, Social fobi, Fobi och OCD/Tvångssyndrom.

I vissa fall kan ångesten bli mer generell. Det innebär att vi ständigt oroar oss för framtiden och försöker leta efter lösningar på problem. Det som kanske främst skiljer människor från andra levande varelser är just förmågan att problemlösa. Om det regnar i skogen kurar ett djur ihop sig där människan börjar fläta löv, bygga tak, göra upp eld och så vidare. Tyvärr kan denna förmåga att se lösningar som inte finns också få oss att se problem som inte finns.

Problemlösning fungerar väldigt bra på omedelbara problem men alls inte lika bra på problem i det förflutna eller som ännu ej inträffat. Problemlösningen övergår då lätt i ett ständigt ältande, oroande och kontrollbehov. Allt osäkert blir hotfullt och måste kontrolleras. Oavsett om det är relevant eller inte. KBT kan i dessa fall lära dig tolerera osäkerheten och byta tiden spenderad på ältande mot tid spenderad med sådant som är viktigt för dig.

All behandling av ångestproblematik som erbjuds utgår ifrån forskningsgrundad KBT. Vi tillämpar alltid de i dagsläget kända bästa metoderna för det problem vi väljer som fokus. Kontakta oss gärna.