Parterapi med psykolog

En hållbar kärleksrelation är för många en stor del av ett gott liv. En förutsättning för att uppnå och underhålla denna är förmågan att acceptera varandra. Samtidigt som man tillsammans arbetar med att kommunicera kring det som är viktigt. Samt att gemensamt förändra det som behövs. När detta inte fungerar blir det lätt att fastna i låsta mönster, gamla besvikelser och att glida längre bort ifrån varandra istället för att komma närmare. Oavsett om problemen rör kommunikation, hushållssysslor, sexliv, uppfostran, svartsjuka, m.m., finns hjälp att få.

Utveckla er relation och förebygg svårigheter tillsammans med en psykolog

Alla som lever i en längre parrelation upplever under någon period svårigheter. När tiden går och ni inte upplever att relationen förbättras utan kanske till och med blir allt sämre är det bra att ta hjälp. Till våra psykologer kommer par som vill lösa konflikter och som längtar efter att hitta tillbaka till positiva känslor i sin relation. Par som vill finna nya sätt att vara tillsammans på och har en längtan efter förändring. Men kanske har de svårt att hitta vägen dit. Eller helt enkelt vill få mer av det goda som en relation ska kunna bidra med i livet. Våra psykologer är där ni är med sin kunskap och erfarenhet inom området samt ett stort engagemang.

Det kan kännas som ett stort steg att påbörja parsamtal och parterapi men vår erfarenhet är att de allra flesta upplever att samtalen snabbt kan leda till positiv förändring. De blir givande både för parrelationen och på ett personligt plan. Många uttrycker att de önskar att de hade tagit steget ännu tidigare. Även de par som helt enkelt vill se på vilket sätt de önskar att utveckla sin relation och förebygga svårigheter är varmt välkomna att boka parsamtal.

Läs mer: