Ompröva diagnos

 

Såväl NPF-diagnoser som andra psykiatriska diagnoser beskriver vilka symtom ett barn eller en vuxen har vid tiden för då diagnosen sätts. Vissa diagnoser, såsom depression- och ångeststörningar är i allra högsta grad färskvara. Det vill säga efter några månader så kan diagnosen vara borta. Till exempel efter en behandling.

Andra diagnoser, såsom de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD och autism, är det vanligare att man har under hela livet även om besvären kan minska eller öka under olika perioder. Det är dock inte en självklarhet att så är fallet. Vi vet till exempelvis att relativt många barn som har fått en NPF-diagnos kan ”växa ifrån” symtomen, så att de inte längre uppfyller kriterierna. Ibland kan en diagnos ha varit felaktig redan när den ställdes. Även symtomen kanske, med ytterligare kunskap. I ett senare skede går det att se tillbaka på hur personen har mått och fungerat under en längre tid. Kanske kan symtomen bättre förklaras utifrån en annan diagnos.

Om du önskar ompröva en diagnos som du tidigare har fått så är du välkommen att ta kontakt med oss för att tillsammans prata kring om det kan vara hjälpsamt för dig att göra en förnyad utredning. Ofta kan vi börja med att boka in en telefonkonsultation med leg psykolog. Observera att vi inte har möjlighet att utfärda några intyg inför mönstring till militärtjänst eller ansökan till polisutbildning.
 
Även föräldrar som anser att en ny bedömning av deras barn vore hjälpsam är välkomna att kontakta oss.