WiseMind Psykologiteamet

Vad är NPF?

Färgkritor

NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är beteendediagnoser. Med detta menas att de ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak även fast de har en biologisk grund. En person med dessa typer av svårigheter kan ofta tänka, lösa problem eller hantera information på ett annorlunda sätt än vad de flesta andra gör. För att uppfylla diagnoskriterierna är det viktigt att problematiken har en signifikant påverkan på personens fungerande och förekommer i flera situationer och miljöer (skola, hemma, arbete).

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att psykiatriska diagnoser inte är något väsensskilt utan bara änden på ett spektrum som innehåller alla människor. Man kan säga att alla människor har mer eller mindre ADHD-symptom och att utredningens uppgift är att avgöra om den utredda individen ligger över den överenskomna gränsen för diagnos eller inte.

Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning går till hos oss på Psykologiteamet.

Kategorier