Vad är NPF?

Färgkritor

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och avser beteendediagnoser. Med detta menas att diagnos ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak, även fast de har en biologisk grund. En person med dessa typer av svårigheter kan ofta tänka, lösa problem eller hantera information på ett annorlunda sätt än vad de flesta andra gör. För att uppfylla diagnoskriterierna är det viktigt att problematiken har en signifikant påverkan på personens fungerande. Problemen ska förekomma i flera situationer och miljöer såsom skola, hemma, arbete. Exempel på neuropsykiatriska diagnoser är ADHD och autism.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att psykiatriska diagnoser inte är något väsensskilt, utan bara änden på ett spektrum som innehåller alla människor. Besök gärna vår Kunskapsportal för neurodiversitet.

Neuropsykiatrisk utredning

Man kan säga att alla människor har mer eller mindre symptom. Utredningens uppgift är att avgöra om den utredda individen ligger över den överenskomna gränsen för diagnos eller inte. Det är inte ovanligt att samma person har flera diagnoser. Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning går till hos oss på WiseMind Psykologiteamet.

Kategorier