WiseMind Psykologiteamet

Psykologisk behandling

WiseMind Psykologiteamet erbjuder psykologisk behandling/psykoterapi i centrala Göteborg, Lerum och online. I första hand arbetar vi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi använder även andra metoder, beroende på problembild, som i forskning visat sig vara verksamma. Våra psykologer har utbildning i eller hämtar inspiration även från andra behandlingsmetoder:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
Compassion-fokuserad terapi (CFT)
Existentiell psykoterapi 
Interpersonell Terapi (IPT)
Kropp- och känslofokuserad terapi 
Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT)

Varje individs historia och utmaningar är unika. Samtidigt gör gemensamma drag det möjligt att använda tidigare erfarenhet och forskning för att förstå vilken metod som kan vara till hjälp. Detta för att bryta problemen och skapa välmående. Vi erbjuder psykologisk utredning och behandling för svårigheter som:

Depression och nedstämdhet
Fobi
Kris och krisreaktioner
Negativ självbild
Panikångest 
Perfektionism
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Social fobi
Smärta
Stress och utmattning
Sömnproblem
Tvångssyndrom/OCD
Ångest och oro

Om du inte känner igen dig i någon av dessa, men tror att behandling med KBT skulle kunna hjälpa dig är du självklart också välkommen att höra av dig till oss. I vissa fall har vi inte rätt kompetens eller av utrymmesskäl ingen möjlighet att ta emot dig. Då gör vi vårt bästa för att rekommendera vart du istället kan vända dig. Sedan år 2009 har vi erbjudit psykologisk behandling online med videosamtal. Detta för att göra våra tjänster tillgängliga för fler. Ibland väljer klienter att först träffa sin psykolog på plats vid något eller några tillfällen och sedan boka videosamtal. Andra genomför hela behandlingen online. Här hittar du svar på vanliga frågor om bokning och priser.