Psykologisk behandling

WiseMind Psykologiteamet erbjuder individuell psykoterapi i centrala Göteborg, Lerum och online. Våra psykologer arbetar i första hand arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi). Syftet med våra behandlingar är att förändra ogynnsamma beteenden och tankemönster och på så sätt minska psykologiska lidanden.

Individuell terapi för en rad svårigheter

Varje individs historia och utmaningar är unika. Samtidigt gör gemensamma drag det möjligt att använda tidigare erfarenhet och forskning för att förstå vilken metod som kan vara till hjälp i det enskilda fallet. Allt för att bryta problematiska mönster och skapa välmående. 

Vi erbjuder psykologisk behandling för exempelvis:

Depression och nedstämdhet
Fobi
Kris och krisreaktioner
Negativ självbild
Panikångest 
Perfektionism
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Social fobi
Smärta
Stress och utmattning
Sömnproblem
Tvångssyndrom och OCD
Ångest och oro

Andra terapimetoder

Beroende på problembild tillämpar vi även av andra terapimetoder än KBT, som visat sig vara verksamma i forskning. Några metoder som vi har utbildning i och hämtar inspiration från:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
Compassion-fokuserad terapi (CFT)
Existentiell psykoterapi 
Interpersonell Terapi (IPT)
Kropp- och känslofokuserad terapi 
Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT)

Digital psykologisk behandling

Sedan år 2009 erbjuder WiseMind Psykologiteamet psykologisk behandling online med videosamtal. På så sätt kan våra tjänster bli tillgängliga för fler personer. Ibland väljer våra klienter att först träffa sin psykolog på plats vid något eller några tillfällen och sedan boka återbesök via videosamtal. Andra klienter genomför hela sin terapi digitalt.

Kontakta oss

Om du känner igen dig i någon av svårigheterna ovan eller tror att behandling med KBT skulle kunna hjälpa dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss. I vissa fall har vi inte rätt kompetens eller av utrymmesskäl ingen möjlighet att ta emot dig. I så fall gör vi vårt bästa för att rekommendera vart du istället kan vända dig. Här hittar du svar på vanliga frågor om bokning och priser.