Perfektionism

    • – Har du ett starkt kontrollbehov och ställer höga krav på dig själv?
    • – Blir du påtagligt stressad av att kastas in i nya situationer?
    • – Jämför du dig ofta med andra?
    • – Tycker du att det är svårt att vara ärlig med hur du tänker och känner?
    • – Eftertraktar du kontroll till varje pris?

Då kan det vara tecken på att du är en person med hög grad av självkontroll. Och du är inte ensam!

När priset för kontroll blir för högt

I ett samhälle som värderar prestation, effektivitet och perfektionism är det inte konstigt att vårt behov av kontroll ökar, eftersom det i många fall är belönande. För mycket självkontroll, även kallat överkontroll, kan dock bli problematiskt. I vissa fall leder det till psykisk ohälsa i form av stress, ångest, depression, ätstörningar eller tvångsmässiga tankar och beteenden.

Om du känner igen dig i problematiken och tror att kognitiv beteendeterapi (KBT) skulle vara hjälpsamt är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

WiseMind Psykologiteamet erbjuder även behandling för överkontroll utifrån Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT). Behandlingen fokuserar på att öka förmåga till öppenhet, flexibilitet och nära relationer med andra. Metoden är evidensbaserad och är en variant av KBT som utmanar invanda mönster kring tankar och beteenden.