Särskild begåvning

run-2300577_1920

I kunskapsportalen som vi har skapat kring Neurodiversitet hittar du gott om material kring ämnet Särskild begåvning. Vi hoppas denna portal ska vara till nytta.

På WiseMind Psykologiteamet erbjuder vi på privat mottagning bedömning av kognitiv förmåga vilket visar på möjlig särskild begåvning och generellt styrkor och utmaningar i den kognitiva profilen – på så vis kan en särskild begåvning konstateras. Det är inte alltid en utredning är nödvändig utan för många barn, unga och vuxna kan rådgivning och vägledning framåt vara ett naturligt första steg. Vi ger gärna rådgivning och stöd kring hur man kan förhålla sig till och hitta till hälsa och förståelse för sig själv vid en misstänkt eller bekräftad särskild begåvning.

Rådgivning kring misstänkt eller konstaterad särskild begåvning: 1290 kr/samtal (45 min).

Kostnad för utredning av särskild begåvning/kognitiv bedömning: se prislista. Vid utredning görs alltid såväl strukturerade intervjuer för bland annat kartläggning kring tidig utveckling och vad som fungerar bra och mindre bra i livet just nu samt en generell kognitiv bedömning där både styrkor och svårigheter lyfts fram. En återkoppling med råd ges självklart till den vuxne eller barn och föräldrar. Ett avslutande utlåtande och även om så önskas intyg skrivs, inklusive rekommendationer gällande skola/arbetsplats. Vid önskan om ytterligare återkoppling för skola tillkommer normalt en kostnad på 4000 kr ytterligare för att kunna möjliggöra en god återkoppling inklusive planering anpassad för skolan.

Kategorier