WiseMind Psykologiteamet

Sömnproblem

Att kunna sova tillräckligt gott är en förutsättning för att kunna leva ett gott liv. Vi klarar oss ungefär lika länge utan sömn som utan vatten, inte många dagar.

Dålig sömn är något de allra flesta besväras av under någon period i livet. Orsaken kan vara fysisk eller psykisk, ha miljömässiga eller biologiska grunder. Generellt leder sömnsvårigheter till en förhöjd stressnivå som hindrar dig från att få ro på natten. Snart kommer tankar att du måste sova, funderingar kring hur mycket klockan är och frustration över att du inte lyckas somna.

Oavsett om du lider av insomningssvårigheter, för många eller för tidiga uppvaknanden eller nattgrubbel finns det hjälp att få. Inom KBT arbetar vi på WiseMind Psykologiteamet med att noga kartlägga dysfunktionella vanor. För att uppnå en god nattsömn ersätts på ett strukturerat sätt problematiska vanor med mer funktionella. Tag gärna kontakt med oss!