Sömnproblem

De flesta människor kan hålla med om att sömnen påverkar både deras psykiska och fysiska hälsa. Samtidigt så är dålig sömn något nästan alla besväras av under någon period i livet. Orsaken kan vara fysisk eller psykisk, ha miljömässiga eller biologiska grunder. Generellt leder förhöjd stress till ökad risk för sömnsvårigheter men även sömnsvårigheter leder till en förhöjd stressnivå som kan hindra dig från att få ro på natten. Snart kommer tankar att du måste sova, funderingar kring hur mycket klockan är och frustration över att du inte lyckas somna.

Oavsett om du lider av insomningssvårigheter, för många eller för tidiga uppvaknanden eller nattgrubbel finns det hjälp att få. Inom KBT arbetar vi på WiseMind Psykologiteamet med att noga kartlägga dysfunktionella vanor. För att uppnå en god nattsömn arbetar du och psykologen på ett strukturerat sätt att byta problematiska vanor till mer funktionella. Psykologisk behandling utifrån KBT är den behandling som i flertalet forskningsstudier visat sig ha bäst effekt vid insomni. Samtidigt kan det finnas försvårande anledningar, ex. annan psykisk eller fysisk ohälsa, andra typer av sömnproblem än de mest vanliga. Tag gärna kontakt med oss så hjälper vi dig utifrån en bred kunskapsbas!