Kropp- och känslofokuserad terapi

Kropp och psykologi hänger ihop. Hur vi mår fysiskt kommer att påverka vår psykiska hälsa och på samma vis påverkar vårt psykiska mående vår fysiologi. Ofta kan känslor också upplevas påtagligt i kroppen – exempelvis genom att vi får spända muskler, upplever smärta, får svårt att andas fritt eller känner tryck i bröstet.

I psykologisk behandling kan vi arbeta med kroppsfokuserade övningar och rörelser som ett sätt att bearbeta svåra känslor och upplevelser, förstå våra tankar och känslor bättre eller för att hitta till stresshantering och avslappning.

Att lyfta upp, ge plats för och utforska känslor ser vi på Psykologiteamet som ett viktigt komplement till mer traditionell kognitiv beteendeterapi. Kropps- och känslofokuserade tekniker kan vara huvudfokus i en behandling eller användas som komplement till annan behandling exempelvis i form av kortare övningar under en viss behandlingsfas.

Idag har också den vetenskapliga kunskapen blivit allt större kring hur fysisk träning, kost och mental träning i form av till exempel mindfulness eller annan meditation kan berika och ibland vara grunden i arbetet med psykisk ohälsa och i strävan att främja hälsa och förebygga ohälsa.