Existentiell psykoterapi

Existentiell terapi, eller psykoterapi, har sin grund i existentialistisk filosofi. Här finns utrymme att fundera över livets stora frågor; Har livet någon mening? Är vi fria? Har vi valmöjligheter och i så fall vilka? Varför har mitt liv blivit så här? Hur kan vi förhålla oss till livets smärta och orättvisa villkor? Hur kan vi hantera döden; rädslan att dö, viljan att dö, sorgen? 

I existentiell terapi arbetar man med att utforska och möta de svårigheter varje människa under livet ställs inför. Eftersom varje människas subjektiva upplevelse av dennes liv är unik ligger fokus på hur varje individ kan hitta sin egen mening. Men även sitt sätt att förhålla sig till sin vardag och de utmaningar livet innebär.