Neuropsykiatrisk utredning

Privat NPF-utredning av ADHD och autism

Vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik såsom ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd (AST) genomför WiseMind Psykologiteamet privata utredningar av vuxna samt barn och unga på våra mottagningar i centrala Göteborg och Lerum. 

En neuropsykiatrisk utredning är grundad på vetenskaplig metod och innefattar vanligtvis bedömningssamtal, diagnostiska intervjuer, psykologiska tester, anhörigintervjuer, medicinsk undersökning och samtal med en psykiater. Vi samarbetar med läkare som är specialiserade inom neuropsykiatri. Hos oss har du även möjlighet att ompröva en NPF-diagnos som eventuellt ställts på felaktiga grunder. 

Kort väntetid

Vi erbjuder uppstart av utredning inom två veckor. Ingen remiss krävs. Här hittar du vår prislista och svar på andra vanliga frågor kring NPF-utredning och psykologisk behandling.

Möjlighet till fortsatt stöd och behandling efter utredningen

Många svårigheter kan förstås bättre utifrån det som framkommer under en utredning. Oavsett om utredningen leder till diagnos eller inte kan den bli början på långsiktigt gynnsamma livsförändringar. Både vuxen och barn som önskar fortsatt stöd kan erbjudas psykologisk behandling hos oss. Varmt välkommen att boka ett första bedömningssamtal för vuxen eller för barn/ungdom. Det går också bra att ringa eller mejla oss om du vill boka in en utredning eller önskar mer information.

Lär dig mer om psykologi

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och avser beteendediagnoser. Med detta menas att diagnos ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak, även fast

Läs mer »