Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)

Höstlöv

Personer med ADHD kan ha:

  • Svårt att minnas långa instruktioner och att slutföra arbetsuppgifter.
  • Bristande impulskontroll och svårigheter att utestänga oviktiga intryck.
  • En stor mängd samtidiga tankar i huvudet och ett stort behov av att röra på kroppen.

Besvären ser olika ut för olika personer. Att maskera symtomen kan ta mycket energi.

I vår kunskapsportal för neurodiversitet har vi samlat information och verktyg för ADHD vi hoppas är till nytta.

På WiseMind Psykologiteamet har vi leg. psykologer med mångårig erfarenhet av att utreda, ge rådgivning och behandling till både vuxna, barn och ungdomar med ADHD. Vi ger också föräldra- och familjestöd samt rekommendationer till skola och arbetsplatser gällande hur man kan ge bäst stöd vid ADHD. Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning går till hos oss.

Kategorier