WiseMind Psykologiteamet

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)

Höstlöv

Människor med ADHD har ofta svårt med uppmärksamhet och struktur. Det kan vara svårt att hålla reda på både saker och tider. Många har en mental och/eller motorisk rastlöshet och har ofta väldigt lätt för att bli distraherade, speciellt om uppgiften de står inför upplevs som krävande.

Samtidigt är hyperfokus ett vanligt förekommande tillstånd vid ADHD vilket är förmågan att fastna i en aktivitet under väldigt lång tid. Det sker normalt när aktiviteten känns stimulerande, rolig eller intressant. Ofta upplever omgivningen att man inte hör eller märker vad som händer runt omkring när man är i hyperfokus. Förmågan att på det sättet fokusera till hundra procent kan leda till både bra och dåliga konsekvenser beroende på om aktiviteten är något man vill och behöver göra i sitt liv eller inte.

Problem med impulsivitet, det vill säga oförmågan att stå emot infall och impulser – kort och gott “att inte tänka efter före”, är också vanligt förekommande. Det är också vanligt att personer med ADHD har stora problem med det som kallas prokrastinering, det vill säga att man skjuter på saker man behöver göra – gör dessa i sista stund, allt för sent eller aldrig får det gjort.

Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning går till hos oss på Psykologiteamet.

Kategorier