Attention Deficit Disorder (ADD)

ADD (Attention Deficit Disorder) är en form av ADHD där impulsivitet och hyperaktivitet inte är framträdande. Istället är det fokus på problem med uppmärksamhet och koncentration. Personen kan ofta ha problem med att komma igång med att göra saker och att göra färdigt uppgifter.

Det är vanligt att den som har ADD kan gå länge utan att få en diagnos, eftersom problemen inte märks lika tydligt av de som befinner sig runt omkring barnet eller den vuxne. Det är inte ovanligt att den som har ADD kanske först söker hjälp för nedstämdhet eller ångest, som kan vara ett resultat av att man inte lyckas genomföra det man vill och behöver i sitt liv. Den som har ADD riskerar att beskrivas som lat eller omotiverad av sin familj, partner och vänner. Fastän svårigheterna med att få saker gjort exempelvis i skola, i hemmet, på arbete eller i relationer, i själva verket beror av svårigheter med koncentration, planering och struktur. Genom att få rätt diagnos kan man också få rätt verktyg och eventuellt medicinering som gör att livet kan fungera så bra som möjligt och risken för andra psykiska problem minskar.

Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning går till hos oss på WiseMind Psykologiteamet.

Kategorier