Selektiv mutism

Selektiv mutism

Barn som inte pratar i skola, med främlingar eller i större grupper

Det kan finnas flera orsaker till att ett barn inte pratar i vissa situationer. En av de mest missförstådda anledningarna är selektiv mutism. Selektiv mutism innebär att man inte kan prata i vissa situationer fastän man kan prata helt flytande i andra situationer. Man ska inte blanda ihop selektiv mutism med blyghet eller social fobi. Många barn är blyga, men mindre än ett av hundra barn har selektiv mutism. Blyga barn har svårt för att prata med många människor, men selektiv mutism innebär att det är fysiskt omöjligt för personen att få ut orden. Barn med selektiv mutism kan ofta vara pratglada när de är hemma eller med personer som de känner väl. Men de kan vara helt tysta i skolan eller med människor som de inte känner lika bra. 

I Sveriges Radios podd kan du lära dig att det finns flera orsaker till selektiv mutism och att forskningen fortfarande strävar efter att förstå mer kring området. Precis som med de flesta diagnoser utvecklar ett barn selektiv mutism genom en kombination av genetisk predisposition och miljö. För en del barn kan en otäck händelse trigga igång det, för vissa kan det vara en flytt och för andra kan det verka som att det bara dök upp ur ingenstans. Det som är bra är att det går att behandla och de med selektiv mutism brukar oftast lära sig att kunna kommunicera med de flesta människor med tiden.

Konsekvenser av selektiv mutism

Det kan vara svårt att identifiera barn med selektiv mutism eftersom vissa andra diagnoser, till exempel autism och social fobi, har liknande symptom. Och en del barn är bara blyga.  Ett sätt att identifiera selektiv mutism är om det är något som skapar hinder i barnets liv eller det verkar som att det kommer att göra det i framtiden. Om någon är blyg så behöver det inte ha en negativ påverkan på deras liv, framförallt om man är medveten om det och arbetar på det. Men selektiv mutism kan skada ens relationer med andra om den inte behandlas i tid. Det innebär att det alltid är bättre att noggrant utreda om ett barn lider av just selektiv mutism. Genom att söka hjälp kan en psykolog bedöma barnets svårigheter och ge sin syn på hur du som förälder bäst kan hjälpa ditt barn. Ni är alltid välkomna att kontakta oss på WiseMind Psykologiteamet så hjälper vi gärna till. Här får du en del konkreta tips på hur man kan hjälpa sitt barn med selektiv mutism.

Kategorier