Karin Klingfors

Karin Klingfors

Jag är legitimerad psykolog samt blivande specialist med inriktning klinisk vuxenpsykologi. I mitt bemötande är jag nyfiken, engagerad och aktiv.

Jag har arbetat som psykolog sedan 2012 och fått lång erfarenhet av behandling av stressrelaterad ohälsa, olika former av ångestproblematik, depressioner, kriser, bipolära tillstånd, OCD, adhd och autism. I individuell behandling arbetar jag främst utifrån kognitiv beteendeterapi, men träffar också par utifrån IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Jag har lång erfarenhet av utredningar och intresserar mig för komplexa frågeställningar. Inom min specialisering har jag fördjupat mig inom:


Det vi arbetar med ska vara meningsfullt och hjälpsamt. Vad som är meningsfullt kan innebära olika saker därmed lägger jag stort fokus på att förstå och möta individen där den är. Utifrån en evidensbaserad grund anpassar jag insatser och bemötande för den individ jag möter på ett forskningsförankrat sätt utan att bli för manualstyrd.

Jag anser att en meningsfull terapi bör bidra med ökad förståelse för eget fungerande, vilket i sin tur kan leda till ökad acceptans för den man är. Genom att få hjälp att få fatt på sina ”blinda fläckar” och utmanas i dem antaganden och fördomar man formulerat som sanningar blir förändring och utveckling möjlig. Därmed kan också nya verksamma strategier och verktyg formuleras för att hantera svåra tankar, känslor och situationer. Vidare bör en terapi även leda till att individen utmanas förbi det man är trygg med, och därmed uppleva nya och korrigerande erfarenheter.

Jag har gått min grundutbildning i både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeeterapi (KBT). Jag arbetar dock främst utifrån KBT. Andra kompetenser och intresseområden är Compassionfokuserad Terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT).

Boka en tid hos Karin