WiseMind Psykologiteamet

Neuropsykiatrisk utredning

Vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik såsom ADHD och/eller autismspektrumtillstånd (AST) genomför Psykologiteamet privata utredningar av vuxna samt barn och unga på våra mottagningar i centrala Göteborg och Lerum. Vi kan erbjuda uppstart av utredning inom två veckor. Ingen remiss krävs.

En NPF-utredning är grundad på vetenskaplig metod och innefattar vanligtvis bedömningssamtal, diagnostiska intervjuer, psykologiska tester, anhörigintervjuer, medicinsk undersökning och samtal med psykiater. Det finns även möjlighet att ompröva en NPF-diagnos som eventuellt ställts på felaktiga grunder. Här hittar du våra priser och svaren på andra vanliga frågor. 

Fortsatt stöd och behandling efter utredningen

Oavsett om utredningen leder till diagnos eller inte kan den vara början på långsiktigt gynnsamma livsförändringar. Om du önskar fortsatt stöd och behandling kring svårigheter som bättre kan förstås utifrån utredningen så följer vi gärna upp den utredning som du gjort hos oss eller hos annan psykolog.

Varmt välkommen att boka ett första bedömningssamtal för vuxen eller barn/ungdom. Det går också bra att ringa eller mejla oss om du vill boka in en utredning eller önskar mer information.

Lär dig mer

Vad är NPF?

NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är beteendediagnoser. Med detta menas att de ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak även fast de har en

Läs mer »