Agnes Granberg

agnes

Leg. psykolog, specialistexamen i hälsopsykologi, utbildning till KBT-terapeut, fil. kand. i statsvetenskap. 

Utifrån en bred kompetens kring psykisk hälsa och ohälsa arbetar jag både med hälsofrämjande samtal, behandling och utredning. Jag träffar såväl barn som föräldrar, familjer och dig som är vuxen och önskar hjälp för att må bra, förstå dig själv bättre eller lösa problem i livet. 

Stressrelaterad ohälsa, kvinnohälsa, barn & familjers hälsa
Några områden som jag fördjupat mig inom under min specialistutbildning i hälsopsykologi och arbetat med att förstå på djupet hur man kan vara till bäst hjälp för klienter är;

– Utmattningssyndrom & andra symtom på stressrelaterad ohälsa, däribland smärtproblematik av olika slag, sömnproblem, spänningar, irritabilitet och utbrott.
– Barn & familjers hälsa; hur barns hälsa kan främjas både i skola och hemma samt hur familjer kan hitta till strategier, förståelse och verktyg för att alla familjemedlemmar ska må så bra som möjligt.
– Långvarig smärta
–   Kvinnohälsa

Neurodiversitet, NPF särskild begåvning, 2E
Jag har även ett stort intresse för området neurodiversitet, dvs. hur människors hjärnor kan fungera på olika sätt. Det innefattar kunskap om såväl olika uttryck för neuropsykiatriska svårigheter, inlärningssvårigheter och kognitiv bedömning men även ett intresse för hög begåvning/särskild begåvning. Jag hjälper gärna människor att hitta till viktiga anpassningar i såväl skola, som på arbetsplatser och i övriga livet, utifrån hur just deras hjärna fungerar.

Ett område där det är roligt att kunna bidra med min kunskap då kunskap ofta saknas i detta fält är 2E (=Twice exceptionalities). 2E är ett begrepp för när särskild begåvning existerar samtidigt med andra svårigheter. Det innebär alltså att det finns både tydliga styrkor i en kognitiv profil så som ex. god problemlösningsförmåga, gott minne, snabbhet att lära mm samtidigt som det finns andra svårigheter, ex. inlärningssvårigheter, NPF eller psykisk ohälsa.

Ångestproblematik, selektiv ätstörning, selektiv mutism mm
Selektiv ätstörning/ARFID är ett annat område där många har svårt att finna hjälp eftersom kunskapen är begränsad, vilket gör att jag valt att bli inläst kring bedömning och behandling för detta. Även andra former av ätstörningar och negativ kroppsuppfattning är ett område jag gärna arbetar med.

Ångestproblematik av olika slag, däribland selektiv mutism har jag god kännedom och vana att arbeta med. Andra vanliga områden jag möter och gärna stöttar med är relationsproblem, negativ självbild och idrotts- samt prestationspsykologi.

Neuropsykiatriska svårigheter, ångestproblematik av olika slag, traumatiska upplevelser, nedstämdhet, relationsproblem, negativ självbild samt idrotts- och prestationspsykologi är andra områden jag har god kännedom och vana att arbeta med.   

Mer om hur jag arbetar
Jag tycker att det är ett helt fantastiskt arbete att vara psykolog och att få följa med en bit på vägen i kritiska skeden i människors och familjers liv. I utredning tycker jag att det är viktigt att förstå både vad som fungerar och vilka styrkor den jag möter har samtidigt som man försöker hitta den bästa förklaringsmodellen för det som blir svårt i personens liv. I behandlingskontakter vill jag vara öppen, ärlig och ser det som att jag förhoppningsvis kan lägga ett pussel tillsammans med den jag hjälper så att vi tillsammans kan finna bra behandlingsmetoder och lösningar att prova. Jag har min grundutbildning i KBT men arbetar även med flertalet andra metoder som har visat sig kunna vara till hjälp i forskning. 

Bra psykologinsatser för mig innebär att vi arbetar med sådant som verkligen gör skillnad i ditt/ert liv. Därför tycker jag att det är viktigt att gemensamt skapa en plan och att under behandling eller utredning följa upp om vi ägnar tiden åt rätt saker under våra möten. Terapi kan både vara kortvarig, under några få sessioner, eller pågå i flera år. Det viktiga är att du som klient känner att det gör nytta i ditt liv och för hur du mår, både här och nu, men även på sikt. Ibland är det tungt att prata om det som är svårt, smärtsamt eller sådant som man kan ha känslor av skuld eller skam kring. Då är det viktigt att få stöd av terapeuten i att orka prata om och jobba med dessa ämnen. Det ska dock inte dröja allt för lång tid även när man arbetar med svåra saker innan det känns som att saker förändras i positiv riktning, även om det ibland är i små steg. Det ska eftersom kännas lättare oavsett vilket problemområde det handlar om. Och du som klient ska alltid känna dig trygg i att jag som terapeut verkligen genuint vill ditt bästa och önskar att du så snart som möjligt ska må bättre.

Lite mer om mig
Som person är jag nyfiken med en önskan att alltid förstå och lära mer vilket gjort att jag sedan jag tog psykologexamen år 2012 har hunnit arbeta med flera olika områden som psykolog. Utifrån önskan att hjälpa och påverka arbetar jag fortsatt med både kliniskt arbete på vår psykologmottagning och övrig tid med utbildningar, verksamhetsutveckling och andra projekt inom psykologins kunskapsfält.

Mitt stora intresse för tvärvetenskaplig kunskap gör att jag känt behovet av att berika mina kunskaper om psykologi med en rad andra ämnesområden och även studera vidare till specialistpsykolog. Ibland kan jag i psykologisk behandling även ta hjälp av kunskaper om fysiologi, träning och näringslära som jag har med mig från då jag, före psykologexamen, arbetade bl.a. som personlig tränare, yoga- pilates och danslärare samt med andra hälsofrämjande aktiviteter. I önskan att lära om människans sätt att fungera och samhället har jag studerat och arbetat med flera olika ämnesområden och tänker att jag aldrig ska sluta lära mig nytt.

Boka en tid hos Agnes