Sebastian Senning

sebastian-600

Sebastian Senning är medgrundare, leg. psykolog, KBT-terapeut. Blivande specialist i psykologisk behandling. Arbetat som psykolog sedan 2009.

Sebastian har ett stort intresse för att förstå människans olika sidor så strävar han i sitt arbete efter att skapa ett tryggt möte där det är möjligt för individer och grupper att se på sina styrkor och svårigheter för att kunna arbeta med sina personliga utmaningar i livet och ta steg i den riktning dit de vill nå.

Psykologisk utredning och behandling
Sebastian har en gedigen utbildning i och erfarenhet av att arbeta med kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeförändringar. Han har arbetat flertalet år med vuxna inom primärvård och vuxenpsykiatri, däribland specialistpsykiatri för depression och ångest. Han har även arbetat med barn och ungdomar på såväl BUP, inom skolans värld och i specialisttandvård för barn och unga. Han har därmed många års erfarenhet av såväl utredning och behandling för vuxna, barn och unga.

Samtidigt som han i de flesta behandlingar utgår ifrån KBT så har han en stor nyfikenhet och strävar ständigt att lära mer vilket gör att han, utöver KBT, även använder andra metoder för analys och förändring när dessa kan vara hjälpsamma. Exempelvis har han kunskap om och kan arbeta utifrån existentiell terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och interpersonell terapi.

Främja goda relationer: parterapi, familjeterapi
Sebastian arbetar med parterapi utifrån bl.a. modellen IBCT. Han ser en stor potential i att arbeta med relationer och tycker att parterapi är ett av de mest effektiva sätten att kunna förbättra människors liv. Han önskar att fler skulle våga gå i parterapi tidigare i relationen då det också finns goda möjligheter att förbättra en relation och förebygga kriser om man är snabbare att söka hjälp då problemen först dyker upp. Han arbetar även med familjeterapi, både med familjer där alla medlemmar hunnit bli vuxna men där man önskar förbättra sina nuvarande relationer samt familjer med yngre medlemmar.

Stöd och vägledning i ledarskap/chefskap, arbets- och idrottsprestationer
Sebastians mångåriga erfarenhet av att arbeta med beteendeförändringar har lett honom till att intressera sig för hur även den som vill förbättra sitt ledarskap, sin arbetsprestation eller idrottsprestation, kan ha nytta av de metoder som i forskning visat sig kunna leda till beteendeförändringar. Sebastian arbetar med individuellt chefsstöd, stöd i komplexa arbetsprestationer samt stöd för elitidrottare både individuellt och i grupp. Han föreläser och undervisar även regelbundet om ledarskap, att bygga välfungerande team samt att skapa förutsättningar för samarbete, kreativitet och utveckling.

Föreläser, stöttar team och grupper
Sebastian är en engagerad föreläsare som lägger stor vikt vid att anpassa det han presenterar för att nå ut till just den grupp han har framför sig. Med sin breda kunskap och goda förmåga att hålla sig uppdaterad gällande den senaste forskningen och utvecklingen inom såväl psykologi som idrott och kultur, strävar han efter att en föreläsning både blir intresseväckande och möjliggör inlärning av ny kunskap. Ibland kan föreläsningar och utbildningsinsatser förenas med att Sebastian är med i att stötta utvecklingen av team och grupper på arbetsplatser, ett område han har ett stort intresse för och gärna arbetar med.

Boka en tid hos Sebastian