Marie Glas Kullbratt

Marie Glas Kullbratt är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk vuxenpsykologi med lång erfarenhet av att möta barn och vuxna i behov av psykologisk behandling eller utredning. Maries bemötande brukar uppfattas som mjukt och aktivt med betoning på att behandling och utredning sker följsamt och noggrant utifrån barns och vuxnas förutsättningar och behov.

Marie har arbetat som psykolog i trettio år och har bred och varierad erfarenhet från kliniskt arbete i olika vårdverksamheter. Dels erfarenhet från arbete på vårdcentral med små och stora barn, ungdomar, föräldrar och vuxna. Dels erfarenhet från arbete med unga vuxna inom specialistpsykiatrisk verksamhet. Dels erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomsmedicinsk specialistvård med barn som har olika medicinska sjukdomstillstånd och deras föräldrar. Marie har ett långvarigt kliniskt intresse för psykisk hälsa i bred bemärkelse under hela livsförloppet och ett särskilt stort intresse för psykisk hälsa hos kvinnor, små barn och föräldrar.

Marie är van att hjälpa till om du har svårigheter med:

 • oro, ångest
 • kris eller sorg
 • depression
 • nära relationer
 • psykisk hälsa under graviditet och efter förlossning
 • föräldraskap
 • psykisk hälsa under klimakteriet och det kvinnliga åldrandet
   

Marie är van att hjälpa till med:

 • utredning av barns psykologiska utveckling och beteende
 • utredning av neuropsykiatriska funktionsvariationer hos barn och unga, bland annat ADHD och autism
 • familjebehandling enligt metoden CPS, Collaborative Problem Solving
   

Boka en tid hos Marie