Tics och Tourettes syndrom

Tics är återkommande fysiska rörelser och/eller ljud som personen gör utan att kunna kontrollera dem. När tics utgörs av rörelser, som att kasta med huvudet, kallas de motoriska, och när de består av ljud, som upprepningar av vad någon säger, kallas de vokala. Vanligtvis framkommer tics redan i barndomen, vid omkring 4–6 års ålder. Många upplever tics i en mild form under en kortare period som sedan går över av sig själv. När både motoriska och vokala tics pågått i minst ett år kallas det för Tourettes syndrom. Ifall det pågår en längre period och skapar besvär är det viktigt att utreda och få hjälp vid behov.

Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning går till hos oss på WiseMind Psykologiteamet.

Kategorier