Uppdraget och rollen som skolpsykolog

Digital kurs

Uppdraget och rollen som skolpsykolog

Datum: 28 september, 19 oktober, 16 november och 14 december 2023

Det finns många sätt att arbeta som skolpsykolog, samtidigt är de utmaningar man möter i rollen, uppdraget och arbetsuppgifterna man har ofta gemensamma för andra skolpsykologer. Vilka lagar och regler styr uppdraget? Hur ska det främjande och förebyggande arbetet utvecklas? Hur kan psykologrollen formas för att få rätt uppdrag i rätt tid? Hur kan man som psykolog svara på ärenden och frågor på ett sätt som främjar lärandet i organisationen?

Uppdraget och rollen som skolpsykolog

Om kursen

Kursträffarna och innehållet på kursplattformen syftar till att göra dig som psykolog redo för uppdraget inom elevhälsan och mer trygg i hur du enligt skollagen och utifrån din breda kompetens som psykolog kan bidra i skola/förskola som organisation. Det innebär exempelvis att hitta till ett flexibelt rolltagande i skolorganisationen, att kunna fördela tiden och prioritera mellan de olika arbetsuppgifterna.

Vidare syftar kursen till att fördjupa kunskaperna inom psykologens roll som konsult i skola och förskola, psykologens utredande uppdrag inom skolan samt processledning för främjande och förebyggande arbete inom förskola/skola. Kursen berör även hur barns rättigheter kan främjas i förskola och skola. Kursen utgör en bra grund att stå på i arbetet och ger inspiration gällande såväl arbetssätt som verktyg.

En termins lärande genom 4 digitala kursdagar, kollegialt utbyte och resurser via kursplattform. 

Målgrupp

Behöriga att söka kursen är psykologer. Kursen riktar sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta som psykolog inom skola, förskola eller andra områden inom utbildningssektorn. Även för dig som är PTP-psykolog eller intresserad av yrket och området i sin helhet är denna kurs ett lämpligt val.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Uppdrag-skolpsykolog-HT23