Professionella psykologutlåtanden

Kurs

Professionella psykologutlåtanden

Datum: En digital kurs.

En utbildning i hur man skriver professionella psykologutlåtanden baserat på forskning och rekommenderad klinisk praxis. Kursen leds av Maria Lindau, leg psykolog och docent med mångårig klinisk erfarenhet av utredning och utlåtandeskrivningar och som undervisar inom ämnesområdet sedan ett flertal år tillbaka.

Professionella psykologutlåtanden

Om kursen

Vi välkomnar till en kurs vars utgångspunkt ligger i att psykologer har en arbetsvardag där det ingår att skriva utlåtanden efter genomförda bedömningar och utredningar. Psykologer använder beroende på uppdrag och verksamhetstillhörighet, lokala riktlinjer eller personliga preferenser, men även olika uppsättningar av intervjuer, skattningsskalor och testinstrument. Det gör att psykologer får olika förutsättningar för vad gäller att skriva och kommunicera bedömningar och utredningar i utlåtanden.

Kursen syftar dels till att ge ökad kunskap och stöd i utlåtandeskrivning i frågor som kan sägas vara gemensamma för psykologer oavsett verksamhet och uppdrag. Kursen syftar även till att ge varje deltagare utrymme att få stöd i specifikt verksamhetsnära frågor som rör att skriva och kommunicera utlåtanden.

Kursens målsättning är att sprida forskningsbaserad och kliniskt relevant praxis om struktur, innehåll och kommunikation av vuxenkliniska utlåtanden.

Målgrupp

Inga särskilda förkunskapskrav krävs.

Psykologer inom vuxenklinisk verksamhet med kortare eller längre erfarenhet av att skriva utlåtanden. Även psykologer som står inför att börja skriva utlåtanden samt PTP-psykologer och psykologstudenter är välkomna att delta. Vi ser även att kursen kan vara relevant för psykologer eller andra yrkesgrupper med chefsbefattningar eller uppdrag som verksamhetsutvecklare, vilka ser behov av att kvalitetssäkra verksamhetens riktlinjer och rekommendationer för psykologutlåtanden.

Pris

6 900 kr + moms

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Psykologutlåtanden-HT23