Exponeringsbehandling

Kurs

Exponeringsbehandling

Datum: 24 oktober 2023 i Göteborg/Digitalt och
21 november 2023 digital

En kurs om exponering med den erfarna kursläraren Jonas Ramnerö. Under utbildningen får du lära dig om aktuellt forskningsläge kring hur och varför exponeringsbehandling i olika former fungerar samt hur du kan jobba med detta verktyg med olika patientgrupper och i olika behandlingsformer. Processen gås igenom grundligt och viktiga terapeutfärdigheter och förhållningssätt diskuteras på denna grundläggande psykologiska behandling.

Exponeringsbehandling

Om kursen

Exponering har en särställning bland psykologiska behandlingsmetoder. Ingen metod har ett så brett och gediget stöd över en bredd av olika problemområden. Samtidigt är det en metod som ofta hamnar i bakgrunden, när den inkluderas som en metod av många i behandlingar. Detta gäller inte minst när man beskriver vad behandlingar går ut på.

På den här utbildningen kommer vi att dels lyfta beskrivningen av exponering, vad det är och hur man kan tänka om de psykologiska processer den vilar på. Exponering kommer att diskuteras som en transdiagnostisk metod på många olika typer av besvär. Vi kommer att titta på olika delar i processen och även diskutera viktiga terapeutfärdigheter och förhållningssätt. Inte minst kommer exponering att diskuteras i ljuset av det starka intresset för extinktionsinlärning som man kunnat se de senaste 15 – 20 åren. Vi kommer även att diskutera relationen till andra terapeutiska språkbruk än det inlärningspsykologiska.

Vi kan med kursens hybridformat med såväl på plats som digitalt bjuda på en ökad tillgänglighet och flexibilitet för deltagarna. Extra vikt har lagts vid att utveckla ett interaktivt och engagerande innehåll i kursens olika moment för att fördjupa inlärningen i det digitala formatet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller önskar att arbeta med exponering. Oavsett om du är nybörjare eller redan är bekant med exponeringsbehandling är du välkommen att lämna din kursansökan.

Pris

5 900 kr

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Exponering-HT23