Kan man bli beroende av ett beteende? 

Med den meningen inleds Viktor Månssons och Anders Nilssons bok, Behandla Spelproblem med KBT. I boken får vi får en strukturerad genomgång av spelberoendeproblematiken och den effektiva behandlingsmetoden KBT. Vad är det som gör att vissa personer fastnar i ett spelberoende medan andra personer inte gör det? Hur ska behandlaren bemöta patienter med spelberoende? Följ med WiseMind på ett seminarium där Viktor och Anders berättar om sin aktuella bok och där du får möjlighet att ställa frågor och diskutera direkt med författarna. 

 

Den 23 mars drar vi i gång så anmäl dig redan nu för att säkra din plats! 

Under seminariet ges en översiktlig genomgång av spelberoendeproblematiken och den manual för behandling som finns med i boken. 

 

Vem fastnar i spelberoende? 

I boken framgår att forskningen som finns inte kan besvara varför vissa personer besitter en ökad risk för att utveckla
spelberoende.
”Vi inte riktigt vad som är de mest verksamma komponenterna”, säger författarna och pekar på att samspelet mellan biologiska, sociala och psykologiska faktorer är en komplex process där det behövs mer forskning.Förklaringarna i boken är kortfattade, konkreta och informativa. De som fastnar i spelberoende har oftast en underliggande riskfaktor som aktiverats av olika orsaker och inom KBT ligger fokus på att ”identifiera vad som vidmakthåller problemen” och vad det är som gör ”att det
skadliga spelandet inte upphör”.
 

 

Viktor och Anders besvarar på hur forskningsutvecklingen kommer att se ut under de kommande åren och här menar de att det är svårt att veta exakt men att: ”kanske kommer vi se mer transdiagnostiska behandlingar, som kanske riktar in sig på gemensamma processer som till exempel bristande emotionsreglering”. 

 

Smärtsamma berättelser och behandlarens bemötande 

I de inledande kapitlen av boken ges exempel på fallbeskrivningar av personer som hamnat i spelberoende. Författarna skriver
att ”det är ofta smärtsamma berättelser om stort lidande” och detta gör det viktigt för behandlaren att utveckla särskilda egenskaper för att kunna möta patienterna på bästa sätt:
”Klinisk erfarenhet av klienter med spelberoende verkar vara viktigast. Sen behöver man givetvis vara lyhörd, nyfiken och visa empati för patienterna, då detta är ett tillstånd förknippat med mycket skam. Det är
också bra om man sätter sig in lite i spelvärlden så att man framstår som någorlunda relevant och trovärdig för patienten”.
Du kan även finna riktlinjer för behandlarens nödvändiga färdigheter i det sista kapitlet. 

 

KBT: En effektiv behandling 

KBT är en välbeforskad behandling av spelproblem, säger Victor och Anders då vi frågar dem om varför denna metod är så effektiv. De principer som föreligger är mer strukturerade än andra behandlingsmetoder så som MI och 12-stegs-modellen.I manualen ges strukturerade riktlinjer för hur varje terapisession ska designas, genomföras och utvärderas.Självklart finns det vissa brister i det då ”Det kan vara svårt att genomföra beteendexperiment/exponering för spelberoende, då beteendet sällan uttrycks i terapirummet. Det kan också vara en utmaning att återfall är så vanliga, men att de kan dröja flera månader eller till och med år, medan KBT-behandling i allmänhet är betydligt mer avgränsat i tid”. 

 

Svenska vårdens kapacitet 

Har den svenska vården kapacitet att behandla personer med spelberoende? Här säger Viktor och Anders att Sverige ”nästan har en överkapacitet” i att kunna erbjuda vård. Det som är problemet, enligt dem, är att det är svårt att fastställa kvaliteten på behandlingarna.”Eftersom vi har många kommuner som alla ska erbjuda behandling är risken ganska stor att många behandlare träffar på relativt få klienter och då får man inte riktigt den träning som behövs. Det skulle kanske vara bättre med något färre men större behandlingsenheter som kan specialisera sig”. 

 

Sverige antog 2019 en lag som gör det möjligt att tjäna pengar på onlinespel. Har denna nya lag haft inverkan på den svenska befolkningens spelande och spelberoende? Det framgår i boken att norra Europa har en låg andel personer med spelberoende jämfört med andra delar i världen. Enligt en undersökning publicerad 2012, beräknas ungefär 1,5–2 procent av Sveriges
befolkning ha haft spelproblem under det senaste året. I mars 2022, fastställde en undersökning från Regeringen att befolkningsandelen med spelproblem är oförändrad beräknad före och efter covid-19 och den tillfälliga förordningen. Eftersom det nu finns stora mängder data från både spelsajter och andra sajter kommer detta synas i den kommande statistiken och därtill tillägger Viktor och Anders att mer forskning på området behövs.
 

 

Seminariet med Viktor Månssons och Anders Nilssons bok, Behandla spelproblem med KBT anordnas digitalt den 23 mars, 2023,
kl. 12.20-15.30.
Det är inget krav att du ska ha läst boken eller att du har förkunskaper i ämnet. Seminariet riktar sig till psykologer, psykoterapeuter, anställda inom socialtjänst, vård eller omsorg samt personal inom andra yrken där du möter
eller behandlar spelproblem.
  
 

 

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor! 

 

Läs mer om bokseminariet här.

Äntligen är det dags för kursresa igen!

Efter uppehåll under pandemin presenterar vi äntligen en ny kursresa. Den går till Danmark och till Själlands vackra omgivningar och temat för kursen är deliberate practice och self-compassion.

Deliberate practice innebär målmedveten, systematisk och strukturerad träning för att kunna maximera sina prestationer. Något som idrottare, musiker och många andra yrkesgrupper använder sig av, men som betydligt fler skulle kunna ha nytta av. De senaste åren har forskningen kring Deliberate practice inom psykologisk behandling och samtalsterapi blivit allt vanligare och såväl psykologstudenter på universiteten som erfarna kliniker söker sig nu till metoden för att fördjupa sina kunskaper och utvecklas i behandlarrollen. Vi på WiseMind ser en stor nytta av att sprida och implementera metoden då den ger ett handfast arbetssätt för att utveckla avgörande delar i terapeutiskt arbete så som alliansen och andra variabler vilka är oberoende av metod. 

Kursen ger också en unik möjlighet för kollegialt utbyte och nätverkande. Genom att resa, uppleva och lära saker tillsammans finns goda förutsättningar för att kunna utbyta erfarenheter och lära sig av varandra både för nu och inför framtiden. För den som önskar finns det utrymme för att på egen hand komplettera kursdagarna med besök i natursköna omgivningar och lustfyllda aktiviteter.

I natursköna omgivningar möts du av den danska konstsjälen där ett museum aldrig är långt borta. Ute på den danska rivieran på Själland finns utrymme för sol och bad såväl som för danskt hygge. Över de kullerstensbetäckta gatorna tar historisk mark sin form av en lång historia fylld av historiska slag, trevliga lanthandlar och mitt i staden ligger det mäktiga slottet Kronborg där Hamlet sägs ha utspelats. Det finns möjlighet till inspirerande besök på museum med guidade turer eller något helt annat som man personligen finner givande. Konstmuseumet Louisiana ligger bara några tågstopp bort och stranden är bara några minuter bort från konferenslokalen.

Läs mer om kursresan här.

WiseMind lanserar bokseminarium

Under våren 2023 lanserar vi bokseminarier där vi bjuder in intressanta och aktuella författare inom psykologins fält. Det ofta ofta i samband med boksläpp. De får en möjlighet att berätta om sin senaste forskning och om sin bok inom ett aktuellt ämne. Inför bokseminariet skickar vi hem ett trevligt bokpaket som möjliggör att du kan läsa boken eller ha den till hands i samband med bokseminarierna som fördjupar kunskaperna tillsammans med bokens författare och expertis inom området. Det gör att du får en möjlighet att läsa in dig på boken redan inför seminariet om man så önskar. Anmäl dig gärna i god tid inför så vi hinner skicka hem boken före seminariet.

Alla tillfällen kommer att vara digitala vilket gör att man kan sitta hemma med sin kopp té framför datorn, skärmen eller mobilen och ta del av spännande kunskap och få en fin inramning av sin inläsning av ny kunskap. Vi hoppas genom denna satsning fortsätta förmedla modern psykologisk kunskap, erbjuda möjlighet till att nätverka och lyfta nya spännande områden och arbetsfält. Vi hoppas också att det ska ge möjlighet till såväl inlärning som reflektion. Självklart kommer det vid varje tillfälle att finnas en möjlighet att ställa frågor till författarna.

Först ut är Anders Nilsson och Viktor Månsson som utgår ifrån sin bok Behandla spelproblem med KBT. 

Läs mer om bokseminariet här.