Wise mind

Välkommen till WiseMind!

WiseMind AB är ett utbildningsföretag som arbetar med att förmedla modern psykologisk kunskap. Vi erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi men även inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. WiseMind har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité och med evidensbaserad psykologisk praktik, EBPP, som ledstjärna.

WiseMind AB ägs och drivs av Eva Hedenstedt, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Eva har lång erfarenhet av såväl kliniskt arbete som handledning och undervisning. Hon är utbildad i både kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk psykoterapi. Eva Hedenstedts CV>>
Med säte i Stockholm erbjuder WiseMind utbildning i såväl Sverige och utomlands.  I Sverige erbjuds dels öppna utbildningar och dels specialistkurser för psykologer.
WiseMind erbjuder sedan 2012 kursresor till utlandet. Under 2018 gick kursresorna till Las Palmas och Montenegro.  I januari 2019 åker vi  till Costa Rica.  På grund av de allvarliga klimatförändringarna väljer vi från och med sommaren 2019 bort kursresor som kräver flygtransport. Kursresan går då till St Petersburg med båt och tåg. Se under Utbildningar utomlands.

Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr vi gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de annonserade utbildningarna går att kombinera eller modifiera efter kundens behov. De kan, utifrån önskemål förläggas till kundens hemort eller till någon annan stimulerande plats i Sverige eller utomlands.

Samtliga lärare är leg psykologer och leg psykoterapeuter. Flexibilitet, kvalité och mångfald utgör gemensamma ledstjärnor.