Wise mind

Välkommen till Wise Mind!

Wise Mind AB är ett utbildningsföretag som arbetar med att förmedla modern psykologisk kunskap. Vi erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi men även inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Wise Mind har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité och med evidensbaserad psykologisk praktik, EBPP, som ledstjärna.

Wise Mind AB ägs och drivs av Eva Hedenstedt, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Eva har lång erfarenhet av såväl kliniskt arbete som handledning och undervisning. Hon är utbildad i både kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk psykoterapi. Eva Hedenstedts CV>> 
Med säte i Stockholm erbjuder Wise Mind utbildning i såväl Sverige och utomlands.  I Sverige erbjuds dels öppna utbildningar och dels specialisttkurser för psykologer under specialistutbildning i klinisk psykologi.
Beträffande utlandsutbildningarna reste vi i januari 2015  till Kuba och sommaren 2015 går  kursresorna till Cefalú på Sicilien.  I januari 2016 kommer kurserna att förläggas till Huay Yang på Thailands östkust.  Se under Utbildningar utomlands.

Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr vi gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de annonserade utbildningarna går att kombinera eller modifiera efter kundens behov. De kan, utifrån önskemål förläggas till kundens hemort eller till någon annan stimulerande plats i Sverige eller utomlands.

Samtliga handledare och lärare är leg psykologer och leg psykoterapeuter med handledarutbildning. Flexibilitet, kvalité och mångfald utgör gemensamma ledstjärnor.