Du visar för närvarande Klimatbytet – Smart beteendedesign vi kan lära av till förändringar i organisationer
U.S. currency in a bull market.

Klimatbytet – Smart beteendedesign vi kan lära av till förändringar i organisationer

Jag är en av alla dem som aldrig ens hade loggat in på mitt konto på pensionsmyndigheten innan jag genom initiativet Klimatbytet blev uppmärksam på att också pensionssparande faktiskt kan ha en inverkan på bland annat klimat och att främja hållbart företagande. Klimatbytet tycker jag är ett utmärkt exempel på en smart nudge – det vill säga en knuff i rätt riktning. När det gäller sådant som människor gärna vill förändra, komma igång med eller göra mer av – då kan beteendedesign och nudging – samlingsnamn på beteendevetenskapliga verktyg som påverkar vilka val vi gör – vara till hjälp.

Klimatbytet tycker jag är så smart utformat därför att det blir just en inspiration till och en hjälp i att på ett mycket snabbt och enkelt sätt kunna börja spara mer hållbart – något många idag redan tänkt att de vill göra men inte hunnit med eller som man genom Klimatbytet kan få information om och börja tänka kring att man kanske skulle vilja göra. Som en del av initiativet ingår att man dels får tydlig information som gör det lätt att genomföra förändringen. På hemsidan klimatbytet kan man kan se hur många andra som redan har gjort förändringar i sitt PPM-sparande. Vi kan också själva enkelt bli en del av gruppen som genomfört denna förändring och då få positiv uppmuntran genom att direkt se hur vårt bidrag ökar den totala summan som står på hemsidan samt att vi kan dela informationen om förändringen vi gjort på sociala medier vilket i sin tur kan ge positiv respons från vår omgivning. Att vi får bli en del av en grupp vi vill vara i – här en del av den grupp som jobbar mot en bättre miljö och ett gott framtida samhälle – är sannolikt en viktig ingrediens som gjort att initiativet har nått ut till så många och skapat beteendeförändringar vilka i sin tur har gett hundratals miljoner av svenskars sparande till mer hållbara fonder. Den stora klimatutmaningen som annars för många idag kan kännas lite hopplös att ensam försöka göra något åt blir här för en stund något man tydligt arbetar med gemensamt i en grupp och därmed blir var och ens bidrag meningsfullt.                                                                                                               

På liknande sätt som i denna smarta kampanj kan man arbeta med hur vi utformar information och miljöer på företag för att göra det lättare att välja det vi redan vill eller kan bli nyfikna på att göra mer av – t.ex. samarbeta mer, kommunicera effektivt utifrån kontext, välja miljövänliga rese-alternativ, skapa återhämtande pauser. Verktygen som samlas under begreppet nudging kan användas för alla möjliga typer av beteenden som är av betydelse i en organisation beroende av vilka utmaningar just ert företag har gällande hälsa hos medarbetare, teamarbete, produktivitet och organisationsförändringar. Ibland finns såklart andra verktyg som kan vara bättre för att skapa den förändring man önskar.

Önskar man arbeta med en viktig förändring på sin arbetsplats så är det bra att tänka till och använda den forskning som finns för att veta vad som troligen kommer fungera allra bäst – har man råd är det ju klokt att ta in någon som jobbar med just detta, förslagsvis en psykolog med god kunskap kring organisation och beteendedesign. Så att man gör rätt analys, väljer ett lämpligt verktyg och sedan utvärderar på ett klokt sätt. Då kan det bli sådär smart och kostnadseffektivt som vi vill jobba men kanske inte alltid gör när det gäller den så kallade mänskliga faktorn och beteenden på arbetsplatsen.

Ännu idag finns det ofta en uppfattning kring att det räcker med sunt förnuft, en känsla eller att få inspiration från välklingande ord, för att vi ska veta hur vi ska arbeta med psykologiska faktorer och beteende inom arbetslivet. Det är synd när det finns så mycket bra forskning och utvärderade metoder som skulle kunna hjälpa att både främja hälsa och produktivitet. Precis som med all mer avancerad kunskap så finns det dock ingen allmän ”One fits all solution” och det gäller i högsta grad nudging och beteendedesign som om den används felaktigt faktiskt kan ge motsatt effekt än den planerade. Med en väl genomförd analys och tillsammans med utvärdering innan man går vidare och använder en lösning i större skala så kan dock nudging och beteendedesign leda till önskade förändringar mycket snabbt och ofta till en betydligt lägre kostnad än andra metoder.

Hann ni förresten bli nyfikna på ett grönare sparande innan jag snöade in på beteendedesign? Om ni vill få en knuff i riktningen mot att låta era pensionspengar och annat sparande bidra till bättre miljö och ett mer hållbart samhälle så kan jag tipsa om att kika in på www.klimatbytet.se